Kartläggningen av börs-vd:ar på Twitter fyller 10 år och tackar för sig

börs-vd:ar, twitter, kartläggning, toppllistor, box communications

Kartläggningen av börs-vd:ar på Twitter fyller 10 år och tackar för sig

Nu har vi sparkat i gång vår kartläggning för den tionde och sista gången. När vi inledde vår kartläggning av börs-vd:ar på Twitter 2014 var det för att vi såg en stor potential för bolagsledningar att utnyttja nya kanaler för att på ett effektivt sätt nå ut till många nya och befintliga intressenter. Genom att lyfta fram goda förebilder tänkte vi att detta skulle inspirera andra.

 

Anledningen till att vi valde Twitter som kanal är helt enkelt för att det är den bästa plattformen för företagskommunikation bland annat beroende på att de viktigaste intressenterna finns där, som exempelvis media och investerare. Det är också en realtids-kanal vilket just passar dessa målgrupper särskilt väl.

 

De första åren undersökte vi enbart bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, men har sedermera har vi även adderat NGM, Spotlight och First North. Till en början var antalet identifierade börs-vd:ar så få att vi enbart hade en topplista. 2014 innehöll den bara 7 namn, där Ola Rollén hamnade i topp. Förra året hittade vi 187 börs-vd:ar med ett twitterkonto, vilket motsvarade närmare 18 procent av de noterade bolagen att jämföra med 5 procent det första året. Inom kort får vi se vilket resultat vi får i år.

 

börs-vd:ar, Daniel Ek, @eldsjal, twitter, kartläggning, toppllistor, box communications 

 

Så varför lägger vi av nu?

 

Även om det fortfarande finns otroligt många börsbolag som skulle tjäna på att ha en mer synlig vd på Twitter, så har nog de flesta vid det här laget tagit ett medvetet beslut om hur man ska agera på sociala medier. Successivt kommer antalet växa i takt med att en yngre generationer tar över, sen finns det naturligtvis även de som likt Daniel Ek (se ovan) på egen hand kommer att dra slutsatsen att det finns goda skäl att synas lite mer. Med andra ord kan man säga att vårt uppdrag är slutfört.

 

 

Men varför Twitter?

 

Även om vi har sagt det många gånger förr kan det vara värt att påminna om olika anledningarna till att en börs-vd bör använda sig av Twitter, nedan listar vi några:

 

Direkt kommunikation: Twitter erbjuder en unik möjlighet att kommunicera direkt med kunder, investerare, anställda och andra intressenter. Detta kan öka transparensen och tilliten till företaget.

 

Snabb respons: Twitter är en snabb realtidsplattform, det gör det möjligt för en vd att snabbt reagera på frågor, oro eller kritik, vilket kan hjälpa till att mildra eventuella kriser.

 

Personligt varumärke: Genom att använda Twitter kan en vd bygga ett starkt personligt varumärke, vilket kan gynna företagets varumärke. Genom att dela sin vision, ledarskap och värderingar kan vd:n skapa en starkare koppling till både kunder och anställda.

 

Marknadsinsikter: Twitter kan ge värdefull information om marknadstrender, kundbeteenden och konkurrentaktiviteter. Detta kan hjälpa till att fatta bättre beslut.

 

Influenskraft: Twitter är en plattform där budskap kan spridas snabbt och vida. Genom att använda Twitter effektivt kan vd:n influera diskussionen i branschen och driva företagets agenda. Även bra utifrån ett internkommunikativt perspektiv.

 

Öka företagets synlighet: Twitter är en global plattform med miljontals användare. Genom att aktivt delta på Twitter kan vd:n öka företagets synlighet och räckvidd.

 

 

5 minuter om dagen per arbetsvecka, innebär över 19 timmar över ett år.

Utöver regelverk kan nog oro för att det ska bli en belastning avskräcka en del. För sanningen är ju den att det krävs en viss regelbundenhet för att få genomslag på Twitter. Men som det står i rubriken kommer man långt genom att allokera lite tid varje arbetsdag. Vad ska man göra och skriva om? Det är naturligtvis helt beroende på företag och bransch, men det är viktigt att identifiera områden som man kan återkomma till med en viss regelbundenhet. Då är mycket vunnet.

 

 

Får vi se nya vinnare i år?

Alla förra årets vinnare sitter fortfarande vid rodret och alla är kvar på respektive lista, så frågan är om det finns utmanare som kan ta första platsen på den sista listan. De som tog topplaceringarna förra året var;

 

Large Cap: Alan Mamedi, Truecaller (@AlanMamedi)

Mid Cap: Anders Storm, Sivers Semiconductors (@StormSivers)

Small Cap: Tobias Sjögren, Starbreeze (@tobiassjogren)

First North: Christian Ander, Goobit Group (@nderchris)

Spotlight: Hans Tino Hansen, Risk Intelligence (@HthHans)

NGM: Roberto Garcia Martinez, Eurobattery Minerals (@Roberto_GarMar)

 

 

Har du någon favorit i år?

Årets ranking startar idag och kommer att färdigställas den närmaste tiden. Bolagen som finns med var de som var listade eller noterade fredagen den 26 maj, 2023. Håll utkik för snart är den här.

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */