Kommunikation avgörande vid digital transformation

Kommunikation avgörande vid digital transformation

För att en organisation ska lyckas med digital förändring krävs det exceptionella kommunikationsinsatser. Eftersom det naturligtvis inte bara är ett beslut som tas av styrelse och ledning som sen ska implementeras av en IT-avdelningen, en digital omställning kräver hela organisationens engagemang.

 

Förändring är alltid svårt

Att genomföra stora och grundläggande förändringar kräver ofta att man ruckar på en organisations fundament, det vill säga den kultur som sitter i väggarna. För att detta ska lyckas krävs det ett starkt digitalt ledarskap, ett ledarskap som lever som man lär och visar vilken väg man ska gå.

 

I skriften ”What the Best Transformational Leaders Do” publicerad av Harvard Business Review redovisas en studie över hur väl ledarna för världens största bolag klarat av digital transformation. De bolag som ingick i undersökningen var inkluderade i S&P 500 och Global 500.

 

 

Twitter en datapunkt

Man kan naturligtvis dra många slutsatser av en topplista som denna. Eftersom vi just nu håller på att kartlägga hur aktiva svenska börs-vd:ar är på Twitter tycker vi att det är en intressant och relevant datapunkt. Om går igenom listan ovan finner man att 6 av 10 vd:ar är aktiva på Twitter, detta att jämföra med cirka 1 av 10 svenska vd:ar (2016 års siffror). Om man bara tittar på de amerikanska bolagen, det vill säga topp 8, så ökar twitteranvändandet till 75 procent.

 

Kommunikation avgörande

Twitter är naturligtvis bara en av många kommunikationskanaler, men det har fördelen av att visa på ett digitalt ledarskap och samtidigt nå såväl interna som externa intressenter.

 

För att klara av kulturförändringar och genomföra organisatoriska förflyttningar krävs det av vd:n blir en ”storyteller in chief” enligt femteplacerade Aetnas vd, Mark Bertolini. Han menar att man måste kunna beskriva olika aspekter av samma transformativa skeende anpassat till respektive målgrupp. Han säger också att det är lätt att underskatta den mängd kommunikation som krävs för att lyckas.

 

 

“You have to be tireless about it, consistent and persistent, and keep battering the core messages home week after week. Your leaders have to as well, and they have to tailor the message so it has the appropriate level of fidelity relevant to each part of the organization. A person working in a call center might need a different set of messages than a line manager does to understand how he docks into the big picture.” - Mark Bertolini, vd Aetnas

 

 

Digitalt förändringsarbete handlar inte om teknik

Att genomgå en digital transformation är en organisatorisk utmaning, i synnerhet om man ska ”sälja in” behovet av förändring när allting går bra. Människan tenderar ju att vara obenägen till att vandra ut i det okända. För att lyckas med detta krävs det ett trovärdigt digitalt ledarskap och ett starkt kommunikationsarbete, det vill säga någon som genom handling kan visa vägen framåt och förklara varför behovet finns.

 

Hur väl står sig svenska bolag i denna disciplin?

 

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Seniorkonsult 
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */