Kommunikationsåret 2017, en spaning

Kommunikationsåret 2017, en spaning

När man gör en framtidsspaning, egentligen oavsett vilket område det handlar om, är det svårt att inte utgå ifrån hur den fortsatta digitaliseringen kommer att påverka utvecklingen. Så också inom kommunikationsområdet.

Det är väl inte helt osannolikt att det kommer dyka upp en eller annan ”svart svan” under året, såväl den tillträdande presidenten i USA Donald Trump som Vladimir Putin kan nog bistå med detta. Men att det inträffar oväntade saker är väl snarare regel än undantag och något man alltid bör ta höjd för. Så även om magnituden kan bli större är det lite av ”business as usual” för kommunikationsskrået.

Min första tanke var att spaningen skulle ta sin utgångspunkt i Digital-PR, detta buzzword som många svänger sig med, och som kanske kommer att vara viktigare än någonsin under 2017. Men när jag började skärskåda området insåg jag att det nog kräver ett arbete i sig för att verkligen definiera vad som ligger i begreppet. Detta kommer jag inom snar framtid återkomma till.

Istället har jag valt att dela upp spaningen i fem delar, som dessutom råkar sammanfalla med våra olika tjänsteområden; Strategisk Kommunikation, Digitalt & Socialt, Corporate Communications, medierelationer och Investor Relations.

 

Strategisk kommunikation

Vi kommer se fler mediedrev där digital kompetens kommer avgöra hur väl företag, organisationer eller personer hanterar det. En viktig del inom strategisk kommunikation kommer under 2017 vara att göra en översyn se till att man har en digital förberedelse när en kris inträffar. Det räcker med andra ord inte att vara reaktiv utan proaktivitet kommer premieras.

 

Digitalt & Socialt

Inom Digitalt & Socialt är naturligtvis digitaliseringens en ständigt närvarande komponent i utvecklingen. Ju trängre det blir i kanalerna desto viktigare kommer content att bli. Om content inte redan är kung så kommer det att bli det under 2017. Att skapa sin egen berättelse som tydligt särskiljer sig från andra kommer att vara ett vinnande koncept. Styrelser och ledningsgrupper kommer i allt större utsträckning inse att en hög digital kunskap och beredskap inte bara är en överlevnadsfråga utan även en viktig framgångsfaktor, inte minst vad avser hanteringen av digitala kriser.

 

Corporate Communications

Likt gruppen ”millennials”, som fötts in i den digitala världen, kommer företagsledare och bolag tvingas ta till sig den digitala världen som en naturlig del av verksamheten. En allt större del av kommunikation sker i den digitala världen så oavsett det handlar om internkommunikation eller kriskommunikation eller annat så duger det inte längre att damma av det digitala verktyget vid behov, det måsta alltid finnas där. De som gör det naturligt kommer också att göra det bästa jobbet inom Corporate Communications.

 

Medierelationer

Digitaliseringen lär även i fortsättningen starkt påverka mediernas utveckling. Att förstå medielogiken kommer att bli allt viktigare. När många medier är pressade och kämpar för sin överlevnad kan det skapa helt nya beteenden som inte går att bemöta med gamla traditionella metoder. Att kunna analysera vad som krävs vid varje tillfälle blir en viktig framgångsfaktor. Medias svaga ställning kan skapa fler drev men också ge de med digital beredskap och starka resurser möjligheter att hantera medierelationer och drev i egna kanaler.

 

Investor Relations

Man kan nog utan tvekan säga att digitaliseringen även kommer att påverka arbetet inom Investor Relations på många sätt. Inte minst med tanke på att aktiemarknaden som helhet är driven av digitalisering och algoritmisk handel. Dialogen mellan investerare sker i allt större utsträckning i de sociala kanalerna. När handel och sparande i passiva produkter som indexfonder, ETF:er och liknande fortsätter att öka blir den dialogen mer avgörande för prissättningen av aktier. Även om man som bolag inte ska in och kommentera och agera på enskild information är det viktigt att veta vad som sägs och hur man kan hantera eventuella felaktigheter. Denna utveckling kommer bara att bli allt mer påtaglig under 2017.

 

För att inte bli för långt blev detta en ganska avgränsad spaning, men tveka inte att höra av dig om du vill ha en mer djuplodad diskussion.

 

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */