CASE

 

 

Kund: Parmaco

 

Case: Kommunikationsavdelning

 

Uppdrag

Med Parmaco har vi haft ett nära samarbete i nästan 4 år där vi verkar som en extern, komplett kommunikationsavdelning. Vi har ett helhetsuppdrag där vi stöttar och hjälper i alla aspekter; från planering, strategi och analys till medierelationer, Almedalen, filmproduktion och sociala medier.

 

Lösning

Ofta handlar våra lösningar här om att påverka opinionen via politiker samt att stärka kännedomen om varumärket. Detta gör vi bland annat genom att:

 • Genomföra en årlig intressentanalys
 • Almedalen: seminarium och möten med viktiga beslutsfattare
 • Skapa långsiktiga och nya politikerkontakter
 • Pressmeddelanden och medierelationer
 • Redaktionella annonser
 • Skriva artiklar till deras kundtidning Lokaler
 • Utveckla och upprätthålla närvaron på de digitala plattformarna
 • Skriva debattartiklar

 

 

Resultat

Genom det kontinuerliga arbete som nämnts ovan har vi lyckats få politiker att få upp ögonen för Parmaco och ändra sin syn på tillfälliga lokaler, både ur ett ekonomiskt perspektiv men också ur ett praktiskt. Genom att upprätta kontakt via intressentanalyser, politikermöten och seminarier har företaget kunnat förmedla en nyanserad bild direkt till beslutsfattarna och på så vis påverka opinionen. Detta tillsammans med kontinuerlig publicitet i media har bidragit till att kännedomen ökat märkvärt under de senaste fyra åren och att synen ändrats från oattraktiva baracker till riktiga skolbyggnader.

Kund: Klaravik

 

Kundcase, Klaravik, film, rörligt, digital kommunikation

Case: Bilsemestern

 

Uppdrag

Vår kund Klaravik har funnits i Sverige sedan 2012 och i takt med deras tillväxt har vårt uppdrag på ett generellt plan varit att stärka själva varumärket såväl som varumärkeskännedomen. Efter att ha implementerat ett nyhetsbrev som nu når ut till 90 000 prenumeranter tyckte vi att det var dags för nästa strategiska steg.

 

Lösning

För att öka räckvidden och stärka varumärket för Klaraviks målgrupp valde vi att producera en film med humoristiska inslag. Målet var dels att människor skulle exponeras för filmen men också att det genom berättandet skulle skapas en relation mellan kunden och Klaravik. Vi producerade därför en film som målgruppen kunde relatera till och som skapar både intresse och trovärdighet för företaget och dess tjänster.

 

Resultat

Filmen spreds och marknadsfördes främst via sociala medier och resulterade i ett stort engagemang. Dessutom bidrog filmen till att skapa en förstärkt positiv bild av företaget internt.

 

 

Kund: Philips

 

Case: Vända opinionen och göra juicer hälsosamma

Uppdrag

Vi fick i uppdrag av Philips att på den nordiska marknaden vända opinionen och bidra till en attitydförändring där synen på juice skulle återgå till att det är hälsosamt. Utmaningen låg bland annat i att kommunicera detta budskap gentemot en marknad som överlag varit på väg nedåt samt att möta debatten om att juice är ohälsosamt. Målet var att vända opinionen och att driva försäljningen för både centrifugering och slow juicing.

 

Lösning

För att lösa uppdraget var vi tvungna att positionera hemmagjord juice som hälsosamt och näringsrikt och som ett enkelt steg till en hälsosam livsstil. Detta gjordes genom att lägga fokus på användningen av grönsaker i juice och att positionera Philips kitchen Appliances som experter inom området – juicer och hälsa.

Det vi gjorde var att:

 • Ta fram nyckelbudskap för den svenska, norska och danska marknaden
 • Ta fram pressmaterial för den svenska, norska och danska marknaden
 • Göra en kartläggning över KOL (key opinion leaders), bloggare, influencers, hälsoorganisationer och ledande personer inom träning och hälsa
 • Upprätta samarbete med viktiga nyckelpersoner som spred vårt budskap
 • Kontakta tv-kanaler med program inriktade på mat och hälsa
 • Skriva debattartikel

Resultat

Resultatet blev att ett flertal etablerade medier inom hälsa och livsstil på alla tre marknader både testade, arrangerade tävlingar och publicerade artiklar om både råsaftscentrifugen och slow juicern. Dessutom upprättades samarbeten med bloggare och influencers på alla tre marknader som genererade stor räckvidd och bidrog till att vända opinionen till den mer hälsosamma syn på juice som eftersträvades.

Exempel på tidningar som publicerade: Allt om mat, Hem ljuva Hem Trädgård, Fitness & Hälsa, Livets goda Sveriges vinmagasin, Le prestige, Drömhem & Trädgård.

Exempel på bloggsamarbeten: Aftonbladets blogg (vad heter den?), Lindakw, Att leva sunt, Veckomagasinet, Spisat.se, femme.se, Granne med Selma.

Kund: Acconeer

 

Kundcase, börsnotering, Acconeer

Case: Rådgivning före, under och efter börsnotering på Nasdaq Stockholm First North

 

 

Kund: Svenska Prematurförbundet

 

Kundcase, kampanj, prematurförbundet, Philips

 

Uppdrag: Vända uppfattningen om juicer inför introduktion av nya juicemaskiner

 

Kund: Klaravik

 

Nyhetsbrev, kundcase, content marketing, klaravik

 

Uppdrag: öka synligheten genom att aktivera befintlig kundbas