Title Image

Case

Några utvalda case
Kund: Beridna Högvakten

Case: Ledarskapsprofilering & ökad varumärkeskännedom

 

Case: Filmer

Kunder: Parmaco/Klaravik

 


Kund: Philips

Case: Vända opinionen och göra juicer hälsosamma

Kund: Acconeer

Case: Börsnotering


Kund: Parmaco

Case: Extern kommunikationsavdelning

 

Kund: Klaravik

Case: Skapa och bygga kundrelationer med

nyhetsbrev


Kund: Tukan Förlag

Case: Boklansering - "Tala inför folk: så bemästrar du din scenskräck"

Kund: Fabege AB

Case: Ökat genomslag för Investor Relations genom sociala medier


Kund: ICA Gruppen

Case: Rådgivning i samband med börsnotering

Kund: Fingerprint Cards

Case: Kommunikation i en extrem tillväxtfas


Kund: Svenska Prematurförbundet och Philips Avent

Case: Kampanjen Donera bröstmjölk