Case: Ledarskapsprofilering & ökad varumärkeskännedom

Beridna Högvakten, Ledarskapsprofilering, management profilering, kommunikation

Uppdrag

Box Communications och Beridna Högvakten inledde ett samarbete i slutet av 2018 efter att Lena Linn nyligen blivit föreningens första kvinnliga generalsekreterare. Skiftet innebar en ny typ av ledarskap i en mansdominerad bransch. Uppdraget för Box Communications blev att profilera den nya kvinnliga generalsekreteraren och samtidigt öka och sprida kännedomen om föreningen Beridna högvakten.

Genomförande

Eftersom Beridna Högvakten är en icke vinstdrivande organisation är resurserna begränsade och vi har därför fått se till att pengarna används på bästa och mest effektiva sätt.

 

Box Communications tog fram mediestrategi och pressmaterial med fokus på den nya kvinnliga generalsekreteraren. Box påbörjade sedan ett gediget pitcharbete där noggrant utvalda medier kontaktades. Detta inleddes i anslutning till den internationella kvinnodagen den 8 mars för att på så sätt aktualisera ämnet och få in artiklar med Lena Linn i en relevant och aktuell kontext. I enlighet med strategin bytte vi sedan fokus när säsongsstarten för Högvakten började närma sig och då en medley av Aviciis musik skulle premiärspelas under de inledande dagarna. Detta kommunicerades både direkt till de prioriterade medierna som Box varit i kontakt med, på sociala medier samt i ett pressmeddelande som gick ut brett.

 

Box filmade och tog foton som lades upp på Beridna Högvaktens sociala kanaler, som fick stor spridning.

 

Ytterligare ett pressmeddelande med tillhörande pitcharbete har genomförts av Box för att kontinuerligt synliggöra Beridna högvakten och öka kännedomen om föreningen. Detta pressarbete rörde framröstningen av Hela Sveriges Häst 2019 och namngivningen av denna. I år röstades namnet Fredricson fram av svenska folket, vilket är en hyllning till ryttarstjärnan Peder Fredricson.

Beridna Högvakten, Lena Linn, P4 Extra, Titta Schultz, managementprofilering

Resultat

Utifrån de aktiviteter som Box hitintills har hunnit genomföra har Beridna Högvakten fått stort genomslag i media. Bland annat ett över 15 minuter (!) långt inslag i P4 Extra där Titti Schultz besökte Beridna Högvakten och på plats intervjuade Lena Linn, ryttarmästaren, ceremonimästaren, soldater mfl. Även artiklar i Svensk Damtidning, olika hästtidningar och en lång artikel + film som togs på plats när StockholmDirekt besökte Beridna Högvakten. Denna artikel och även filmen publicerades och visades i flertalet lokala Stockholmstidningar.

 

Den nya generalsekreteraren Lena Linn har varit i fokus och det har tydligt kommunicerats vad det nya kvinnliga ledarskapet innebär, vad syftet med Beridna Högvakten är och varför det är en viktig del av vårt kulturarv.

 

Beridna Högvakten har även fått stor spridning av sina publiceringar på sociala medier. Som planerat blev till exempel filmen med medlyet av Aviciis musik som hyllar Tim Bergling viralt: över 260 000 visningar och 44 500 interaktioner (som fortsätter att öka hela tiden).

 

ledarskapsprofilering, Lena Linn, Beridna Högvakten, Svensk Damtidning
P4 Extra, Lena Linn, Beridna Högvakten