Extern kommunikationsavdelning

Uppdrag

Med Parmaco har vi haft ett nära samarbete i nästan 4 år där vi verkar som en extern, komplett kommunikationsavdelning. Vi har ett helhetsuppdrag där vi stöttar och hjälper i alla aspekter; från planering, strategi och analys till medierelationer, Almedalen, filmproduktion och sociala medier.

 

 

Lösning

Ofta handlar våra lösningar här om att påverka opinionen via politiker samt att stärka kännedomen om varumärket. Detta gör vi bland annat genom att:

 

  • Genomföra en årlig intressentanalys
  • Almedalen: seminarium och möten med viktiga beslutsfattare
  • Skapa långsiktiga och nya politikerkontakter
  • Pressmeddelanden och medierelationer
  • Redaktionella annonser
  • Skriva artiklar till deras kundtidning Lokaler
  • Utveckla och upprätthålla närvaron på de digitala plattformarna
  • Skriva debattartiklar

 

 

Resultat

Genom det kontinuerliga arbete som nämnts ovan har vi lyckats få politiker att få upp ögonen för Parmaco och ändra sin syn på tillfälliga lokaler, både ur ett ekonomiskt perspektiv men också ur ett praktiskt. Genom att upprätta kontakt via intressentanalyser, politikermöten och seminarier har företaget kunnat förmedla en nyanserad bild direkt till beslutsfattarna och på så vis påverka opinionen. Detta tillsammans med kontinuerlig publicitet i media har bidragit till att kännedomen ökat märkvärt under de senaste fyra åren och att synen ändrats från oattraktiva baracker till riktiga skolbyggnader.