Bröstmjölkskampanjen

Fira midsommar i mars

Uppdrag

Varje år i Sverige föds närmre 6500 barn mer än tre veckor för tidigt. De minsta barnens magar har svårt att bryta ned modersmjölkersättning och är därför i stor utsträckning beroende av donerad bröstmjölk. Vi fick i uppdrag av Philips att öka kännedomen om vikten av bröstmjölksdonation och visa på hur enkelt det är för nyblivna mödrar att donera överskott.

 

Lösning

Ett kampanjarbete drevs av Philips och Svenska Prematurförbundet där vi stod för PR-insatserna. Detta arbete innefattade bland annat att ta fram PR-plan och strategi för sociala medier, att upprätta kontakter och göra relevanta intervjuer, ta fram pressmaterial och göra utskick, skriva debattartikel samt bearbeta journalister.

 

Vi planerade och utförde även specialkampanjen ” Tvingas fira midsommar i mars” för att väcka uppmärksamhet kring frågan. Vi flyttade fram midsommar 24 veckor(?) för att skapa en symbolik och dukade upp ett midsommarbord utanför riksdagen där vi delade ut information och tryckte på vikten av att donera bröstmjölk.

 

Resultat

Resultatet blev omfattande med stort genomslag i både TV, radio och tidningar och många kontakter knöts med de viktigaste intressenterna inom vård och viktiga forum för förtidigt födda barn. Budskapen om vikten av donerad bröstmjölk och att det behövs mer resurser kom fram under flera nyhetssändningar och genom att bland annat TT plockade upp artikeln spreds den i de flesta lokala tidningar. Intervjuer skedde i Både TV4 nyhetsmorgon och Sveriges Radio.

På sociala medier delades information om kampanjen, en debattartikel, midsommarkampanjen och efterlysningar om bröstmjölk. Totalt resulterade detta i över 400 000 träffar.