Rådgivning före, under och efter börsnotering

Uppdrag

Acconeer börsnoterades i december 2017. Bolaget hade såväl de sedvanliga utmaningarna som bolag på väg till börsen har som vissa specifika kommunikationsrelaterade frågor man behövde hjälp med på kort och lång sikt. Då Acconeer har en slimmad organisation med huvudfokus på att nå ut med sin unika radarsensor på marknaden hade bolaget behov av någon som kunde agera som en extern kommunikations- och IR-person.

 

Genomförande

Det vi erbjöd att göra och fortfarande gör för att lösa uppdraget är bland annat:

  • Bollplank 24/7
  • Stöd i utveckling av interna processer
  • Input till kvartalsrapporter och bolagspresentationer
  • Deltar vid eventuella earnings calls vid kvartalsrapportering
  • Skriver och kvalitetssäkrar pressmeddelanden
  • Diskussionspartner om/hur/när information ska delges
  • Diskussionspartner i strategiska frågor, både avseende intern och extern kommunikation
  • Löpande identifiera känsliga frågor och ta fram svar på dessa
  • Deltar vid investerarmöten
  • Har en nära och kontinuerlig dialog

 

Resultat

Noteringen gick mycket bra och bolaget är nöjda med det stöd och de kommunikationsinsatser som genomförts under året. Volatiliteten i aktien är lägre än den för jämförelsebolag vilket är ett styrkebesked förett nytt bolag med en ny produkt där ledtider mellan första kundkontakt till eventuell produkt på marknaden är relativt långa. Kommunikationen har varit transparent och väl balanserad sedan starten.