Case: Ledarskapsprofilering & ökad varumärkeskännedom

Uppdrag

Box Communications och Beridna Högvakten inledde sitt samarbete i slutet av 2018 efter att Lena Linn nyligen blivit föreningens första kvinnliga generalsekreterare. Skiftet innebar en ny typ av ledarskap i en mansdominerad bransch. Uppdraget för Box Communications är att profilera den nya kvinnliga generalsekreteraren och samtidigt öka och sprida kännedomen om Föreningen för den Beridna Högvakten.

Genomförande

Eftersom Föreningen för den Beridna Högvakten är en icke vinstdrivande organisation är resurserna begränsade och vi får jobba så resurseffektivt som möjligt. Stort fokus har lagts på personligt pitchande till strategiskt utvalda medier.

 

För varje insats tar Box Communications fram mediestrategi och pressmaterial, inledningsvis med fokus på den nya kvinnliga generalsekreteraren. Box påbörjade sedan ett gediget pitcharbete där noggrant utvalda medier kontaktades. Detta inleddes i anslutning till den internationella kvinnodagen den 8 mars för att på så sätt aktualisera ämnet och få in artiklar med Lena Linn i en relevant och aktuell kontext. I enlighet med strategin bytte vi sedan fokus när säsongsstarten för Högvakten började närma sig och då en medley av Aviciis musik skulle premiärspelas under de inledande dagarna. Detta kommunicerades både direkt till de prioriterade medierna som Box varit i kontakt med, på sociala medier samt i ett pressmeddelande som gick ut brett.

 

Box filmade och tog foton som lades upp på Beridna Högvaktens sociala kanaler, vilka fick stor spridning.

 

Under de senaste åren har ytterligare pressmeddelanden med tillhörande pitcharbete genomförts av Box för att kontinuerligt synliggöra Beridna Högvakten och öka kännedomen om föreningen. Detta pressarbete har rört framröstningen av Hela Sveriges Häst 2019 och namngivningen av denna där namnet Fredricson röstades fram av svenska folket, vilket är en hyllning till ryttarstjärnan Peder Fredricson samt säsongavslutningen av högvakten där den magnifika trotjänaren Oden tackades av då han går i pension.

Under pandemin när alla beridna högvakter var inställda, gjordes ännu en mediesatsning för att påminna om att föreningen och dess hästar finns. Denna mediesatsning mynnande bl.a. ut i ett 8 minuter (!) långt reportage i SVT Gokväll och i SVT Nyheter.

Resultat i media i form av TV-inslag och artiklar delas på Beridna Högvaktens sociala medier.

 

Box Communications har även gjort en informationsfilm om den Beridna Högvakten för spridning på sociala medier. Filmen har även återkommande visats på storbildskärmar i Friends arena under Sweden International Horse Show.

Resultat

Utifrån de aktiviteter som Box har genomfört har Beridna Högvakten fått ett fantastiskt genomslag i media och på sociala medier:

 

  • SVT Gokväll - 8 minuter (!) långt reportage + tävlingsfråga i studion
  • SVT Stockholm Nyheter
  • Artiklar i Hippson
  • Ett över 15 minuter (!) långt inslag i P4 Extra där Titti Schultz besökte Beridna Högvakten och på plats intervjuade Lena Linn, ryttarmästaren, ceremonimästaren, soldater mfl.
  • Likaså har SVT Nyheter varit på plats på Kavallerikasern och filmat förberedelserna, intervjuat b la Lena Linn och mött upp vid slottet där vaktombyte och parad tar plats och där Lena Linn tackade av Oden. Inslaget sändes under flera Rapport-sändningar samt var som artikel på svtplay.
  • Landet runt (SVT) plockade upp nyhetsinslaget och körde detsamma en vecka senare
  • Flertalet artiklar i bland annat Svensk Damtidning, olika hästtidningar och en lång artikel + film som togs på plats när Stockholm Direkt besökte Beridna Högvakten. Denna artikel och även filmen publicerades och visades i flertalet lokala Stockholmstidningar
  • TV/Radio-inslag och artiklar har väckt stor uppmärksamhet och glädje bland medlemmar, sponsorer och andra närstående
  • Beridna Högvakten har även fått stor spridning av sina publiceringar på sociala medier. Som planerat blev till exempel filmen med medlyet av Aviciis musik viralt: över 260 000 visningar och 44 500 interaktioner (som fortsätter att öka hela tiden).

 

Den nya generalsekreteraren Lena Linn har varit i fokus och det har tydligt kommunicerats vad det nya kvinnliga ledarskapet innebär, vad syftet med Beridna Högvakten är och varför högvakten är en viktig del av vårt kulturarv.