Kampanjen Donera bröstmjölk

Uppdrag

I Sverige föds varje år närmare 6 500 barn mer än tre veckor för tidigt. De minsta barnens magar har svårt att bryta ned modersmjölksersättning och är därför i stor utsträckning beroende av donerad bröstmjölk. Vi fick i uppdrag av Philips Avent, Philips Foundation och Svenska Prematurförbundet att öka kännedomen om vikten av bröstmjölksdonation, att uppmana nyblivna mammor att donera bröstmjölk samt visa på hur enkelt det är att donera sitt överskott.

Tv4, morgonsoffan, PR
SVT, Sveriges Television, PR, Kampanj

Genomförande

Tillsammans med Philips och Svenska Prematurförbundet planerade vi och genomförde kampanjen "Donera bröstmjölk". Arbetet för vår del omfattade bland annat att:

 

  • ta fram koncept, PR-plan och strategi för sociala medier
  • upprätta kontakter med och involvera relevanta samarbetspartners och Svenska Prematurförbundets lokala föreningar
  • intervjua och ta fram patientcase med mammor som både donerat och framför allt mottagit donerad bröstmjölk till sina för tidigt födda barn
  • producera pressmaterial
  • fixa intervjuer i TV-morgonsoffor, radio och tidningar
  • ta fram debattartikel som publicerades i Dagens Medicin
  • skriva artiklar till Svenska Prematurförbundets medlemstidning Kontakt
  • planera aktionen "Fira Midsommar i mars" utanför Riksdagshuset där vi tidigarelade Midsommarfirandet med 24 veckor för att skapa en symbolik och tydligt budskap. Ett midsommarbord dukades upp utanför riksdagen där vi delade ut information och tryckte på vikten av att donera bröstmjölk.

Resultat

Resultatet blev omfattande med stort genomslag i både TV, radio och tidningar och många kontakter knöts med de viktigaste intressenterna inom vård och viktiga forum för prematurt födda barn. Budskapen om vikten av donerad bröstmjölk och att det behövs mer resurser kom fram under flera nyhetssändningar, och genom att bland annat TT plockade upp nyheten spreds den i de flesta lokala tidningar. Intervjuer skedde i Både TV4 Nyhetsmorgon och Sveriges Radio.

 

På Philips, Svenska Prematurförbundet och alla samarbetsorganisationers och relevanta forums sociala medier delades information om kampanjen, medieklipp, debattartikel, Midsommarkampanjen och efterlysningar om bröstmjölk. Totalt resulterade detta i över 400 000 träffar.

 

Landets mjölkcentraler som tar emot donerad bröstmjölk översköljdes av bröstmjölk och fick till slut tacka nej till all bröstmjölk som strömmade in - vilket ledde till en debattartikel om vikten av välfungerande mjölkcentraler runtom i landet.

 

Philips Avent, Kampanj, PR,
Pr kampanj, Box Communications, PR