Lite mer om SPAC:s och kommunikation

SPAC, ACQ Bure, börsnotering, IPO, IR, Investor Relations, PR, Kommunikation

Lite mer om SPAC:s och kommunikation

Sedan jag senast skrev om den nya företeelsen SPAC:s i inlägget ”Om SPAC:s, börsnoteringar och kommunikation” har Sveriges första SPAC, ACQ Bure, noterats. En knapp vecka senare kan man väl säga att noteringen har varit en succé så här långt då aktien handlas runt 8 procent över noteringspriset. Det är ett gott betyg till Bure som initiativtagare och sponsor, men en viss del kan nog även tillskrivas den extra uppmärksamhet man fått som Sveriges första SPAC. Eftersom det finns stora pengar att tjäna inom detta område kommer vi sannolikt att få se många fler SPAC:s framöver. Då det inte finns någon verksamhet som kan driva intresset kring SPAC-IPO:n blir kommunikation en avgörande faktor.

 

För att kunna bredda kunskapen inom området får man blicka västerut mot SPAC:ens förlovade land, USA. Av den anledningen lyssnade jag in på webbinariet “Everything Communicators Need to Know About SPACs” som hölls av Business Wire med talare från ICR, NYSE och RSE Ventures.

 

 

Nedan följer en kort sammanfattning:

 

Även om det finns skillnader mellan den amerikanska och svenska marknaden, kanske fram för allt vad gäller legala risker och kostnader, är det många saker som man kan direkt översätta till våra förhållanden.

 

Kommunikation är särskilt viktigt – Vid en ”normal” IPO så är naturligtvis kommunikation också en otroligt viktig ingrediens men för en SPAC blir det särskilt viktigt. För till skillnad från ett rörelsedrivande bolag kommer ingenting att hända från IPO:n till att själva ”despac-processen” drar i gång, vilket i exempelvis ACQ Bures fall kan röra sig om 36 månader. Vid IPO:n, som ju egentligen bara är en finansiell transaktion, gäller det att positionera SPAC:en utifrån sina unika egenskaper; det kan handla om bransch, investeringsteamets kompetens med mera.

 

Offentliggörande av förvärv av målbolag, den så kallade de-SPAC-processen – Eftersom SPAC:en redan är börsnoterad blir själva förvärvet mer av ett kommunikationsevent. Tiden är relativt knapp så det gäller att ha en kommunikationsplan och framför allt göra som Don Duffy från kommunikationsbyrån ICR sa i webbinariet – ”Amplify everything you do”. Det gäller att i god tid identifiera det viktigaste målgrupperna; på köpsidan, säljsidan, befintliga aktieägare, SPAC-ekosystemet och sist men inte minst målbolagets viktigaste intressenter.

 

Kommunikationsplan – Från den tidpunkt målbolaget blir offentligt till dess att man tar över börsplatsen gäller det att hålla grytan kokande. Det säger sig självt att intresset kommer att vara stort när SPAC:en tillkännager transaktionen kring målbolaget, men sen kommer detta snabbt att avta fram till noteringen. Av den anledningen är det viktigt att skapa en medie- och kommunikationsplan för att man inte ska gå in i total radiotystnad. Här är det även viktigt att jobba med en budskapsplattform så att den kommunikation man bedriver är tydlig och precis.

 

Målbolagets börsfähighet – Även om de legala systemen kring börsnoterade bolag skiljer sig åt mellan USA och Sverige så krävs naturligtvis att målbolaget måste leva upp till de lagar och regelverk som gäller på respektive marknad. Vid en traditionell IPO-process brukar bolag normalt arbeta med att bli redo för börsen under en ganska lång period. Det finns många processer som SPAC-målbolag måste hantera på kort tid vilket ökar risken att man prioriterar ner sådant som exempelvis extern kommunikation. Här är det viktigt att snabbt skapa trygga rutiner så att den nya ledningen vågar vara ute i offentligheten, det är något befintliga aktieägare och potentiella förväntar sig. Man får inte glömma att det sannolikt kommer att ske ett visst skifte i aktieägarbasen när väl målbolaget tagit plats på börsen. Om bolaget inte bedriver ett aktivt kommunikationsarbete från start – första intrycket kan ju som sagt betyda allt – så finns risken att man successivt tappar fler aktieägare än man får in, vilket kan pressa aktien.

MAR (Market Abuse Regulation) är naturligtvis en viktig aspekt som alla i målbolaget måste lära sig om. För ledningen och kommunikationsavdelningen är det extra viktigt att bli bekväm med de ramar MAR sätter på informationsgivningen. Utöver att lära sig regelverket kan det vara bra att ta del av hur andra bolag gör, i synnerhet de vars kommunikation rankas högt.

 

 

Det finns naturligtvis långt fler aspekter av arbetet med att börsnotera ett bolag oavsett det handlar om en traditionell notering eller SPAC. Men det kan vi ta i ett annat sammanhang.

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */