Makroläget största IR-utmaningen 2012 tycker börsbolagen

Makroläget största IR-utmaningen 2012 tycker börsbolagen

Vår årliga IR-enkät, som genomfördes under november och december, visar att hantera makro- och börsturbulens utgör den största IR-utmaningen för 2012. Dubbelt så många bolag deltog i årets enkät i jämförelse med 2010, vilket visar på börsbolagens stora intresse för att diskutera frågor som berör investerarrelationer.

Sammanlagt svarade 120 börsbolag, motsvarande en total svarsfrekvens om 22 procent. Av bolag noterade på Nasdaq OMX Main Market svarade drygt en tredjedel och bland Large Cap-bolagen svarade mer än hälften. Utöver största IR-utmaningar 2012 fick respondenterna bland annat svara på frågor om bolagen lämnar kvantifierbar guidance, mäter effekterna av IR-insatserna och om arbetet att nå utländska investerare.

Några andra slutsatser från enkäten:
•    Sociala medier är den IR-aktivitet som anses minst viktig medan one-on one möten, rapportpresentationer och roadshows hamnar i topp.
•    ”Investor targeting”, eller att på ett strukturerat och målmedvetet sätt kommunicera med utvalda investerargrupper blir allt viktigare för att höja effektiviteten i IR-arbetet och uppnå önskad ägarstruktur i bolaget.

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */