Medierelationer

Media spelar en viktig roll som bärare av budskap och för att skapa varumärkeskännedom. Samtidigt innebär digitaliseringen stora förändringar av såväl medielogik som hur medielandskapet ser ut. Vi hjälper dig genom hela medieprocessen: från att hitta relevanta sammanhang där ditt bolag eller organisation kan ta plats i media, till förberedelsearbete, formulering och leverans av budskap samt slutligen utvärdering.

Vi har erfarenhet av strategiskt mediearbete, krishantering, finansiell kommunikation och medieträning. Sociala medier är självklara inslag för oss i en mediestrategi.

Senaste nytt

/* ]]> */