Medieträning

Inför mötet med media, oavsett om det är en krissituation eller ”business as usual”, är förberedelsearbetet ovärderligt för att skapa förtroende. Medieträningen syftar till att skapa en förståelse för medielogiken samt öka talespersonernas färdighet när det gäller att hantera intervjusituationer.

I en medieträning blandas teori med praktisk övning. Casen vi jobbar med under de praktiska kameraövningarna bygger på den research Box Communications gör innan varje möte för att skapa så verklighetstrogna förutsättningar som möjligt. Medieträningen kan med fördel även kombineras med presentations-och talarträning.

Träningen kan utformas för att förbättra deltagarnas förmåga i allmänhet eller för ett specifikt tillfälle.

Medierelationer, debattartiklar, pressmeddelanden, nyhetsinventering, medieträning
/* ]]> */