Pressmeddelanden

För många bolag och organisationer är pressmeddelandet fortfarande den viktigaste länken att nå ut till alla intressenter – anställda, kunder, leverantörer, investerare, media och andra intressenter. Våra experter hjälper er att identifiera, utvärdera, förpacka och nå ut med era budskap. Vi hjälper er också att hitta de mest effektiva kanalerna att nå ut – från traditionell till social media.

Medierelationer, debattartiklar, pressmeddelanden, nyhetsinventering, medieträning