Några handfasta råd inför en börsnoteringsprocess

Några handfasta råd inför en börsnoteringsprocess

Den globala marknaden för börsintroduktioner (IPO:s) är starkare än på många år. För den amerikanska marknaden innebär det, enligt Renaissance Capital, att 2013 är på god väg att bli det bästa 83862_q13-0129-swedish-flag_tower_nightnoteringsåret sedan 2007. Att det är i USA det händer mest inom detta område är ganska naturligt, dels för att den amerikanska marknaden oftast har IPO-fönstret åtminstone på glänt men också för att New York-börsen (NYSE) handlas på all time-high-nivåer.

Även om vi har en bit kvar till dessa nivåer har den svenska börsen uppvisat en formidabel styrka under såväl 2012 som det första halvåret i 2013. Detta brukar vara en bra grogrund för börsnoteringar. Noteringsfönstret står med andra ord på glänt, och det kommer att bli intressant att se hur många det kan summera till innan året är slut.

Nedan följer några råd för en lyckad process:

1) Timing is everything

Som i så många andra sammanhang är timing otroligt viktigt. Med tanke på att det inte varit speciellt många börsnoteringar de senaste åren blir tidpunkten särskilt avgörande, i synnerhet för den eller de som först vågar sig ut genom dörren.

2) Planera noga, skapa processer och var beredd på att agera

För att kunna agera när timingen är rätt krävs det att man har gjort sin hemläxa. Planeringen bör få ta sin tid och hela organisationen måste få mogna in i processen. Vissa processer eller funktioner har kanske aldrig funnits i bolaget tidigare, som exempelvis ett strukturerat arbetet med investerarelationer.

3) Ställ de svåra frågorna i förväg

För att undvika risken att behöva dra tillbaka erbjudandet på grund av tvivel som marknaden kan ha gäller det att kunna ställa och besvara de svåra frågorna i förväg. Som i de flesta processer som löper lite längre tid är det lätt att hamna i en samsyn eller grupptänkande, om ingen i projektgruppen kan, eller för den delen vågar, ställa de svåra frågorna.

4) Börja kommunicera som ett börsnoterat bolag

Långt innan man eventuellt hamnar i strålkastarljuset är det viktigt att börja agera som ett börsnoterat bolag vad gäller extern- och intern kommunikation. Detta gäller inte minst den finansiella kommunikationen.

5) Sätt rimliga mål

Det finns ett inbyggt motsatsförhållande i hur lyckad en börsintroduktion kommer att vara – det säljarna förväntar sig att få betalt och de nya ägarnas betalningsvilja. För att uppnå en bra IPO är det viktigt att hitta rätt balans mellan säljarnas och köparnas intressen.

 

Glöm inte perioden efter noteringen

Tiden efter en notering är viktig för det fortsatta förtroendebyggandet. Det är lätt att man tror att arbetet nu är gjort, men det är i själva verket nu det börjar.

Kom ihåg att den enda lojalitet investerarna har är gentemot sina uppdragsgivare och sin plånbok. En fondförvaltare jag nyligen träffade summerade ganska träffande den information han vill ha från bolag: “show me the money, det är det enda som räknas”.

 

Läs gärna också – “När noteringen står för dörren” en artikel från CFO World skriven av Box Communications Mikael Zillén

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */