Next stop – ”Levelized communication”

Next stop – ”Levelized communication”

Information tenderar att flyta fritt i den allt mer digitaliserade värld vil lever i. Idén om att ”äga” information och sprida den utifrån en vertikal struktur har spelat ut sin roll. Redan idag är en stor del av jordens befolkning ständigt uppkopplade och kan, åtminstone i teorin, nå i stort sett alla andra uppkopplade människor. Denna kraft kommer dessutom att fortsätta öka då exempelvis bara 30 procent av världens mobilanvändare har tillgång till en smartphone. När kommunikationsgränserna plattas ut och demokratiseras kan man prata om utjämnande kommunikation, eller ”levelized”.

 

Presentation2Vertikal kommunikation – en förlegad idé?

Vertikal kommunikation kan definieras som information och budskap som sätts högt upp i en hierarki för att sedan filtreras ned i organisationen och därefter nå ut till omvärlden. Om det uppstår frågor eller motstridiga uppfattningar är tanken att återkopplingen ska ske enligt samma informationsväg, fast tvärtom. Att man som organisation vill styra information är ganska naturligt, och viss information är naturligtvis av den karaktären att den måste få röra inom en organisation under kontrollerade former. Men själva grunduppfattningen av vertikal kommunikation fungerar inte i dagens informationssamhälle.

Horisontell eller utjämnande (levelized) kommunikation tar sin utgångspunkt och hämtar kraft i företagets omgivning och har som ambition att skapa så få barriärer som möjligt mellan avsändare och mottagare.

Det handlar om ett mind-set

Att gå från en vertikal kommunikationskultur till en horisontell kräver mer än bara policydokument, det krävs ett helt nytt mind-set. Hela organisationen måste ta till sig och förstå hur dagens kommunikationslandskap ser ut, och framförallt hur det kommer att förändras de närmaste åren. Den stora svårigheten i detta förändringsarbete, och samtidigt en förutsättning för att det ska lyckas, är att högsta ledningen begriper vikten av detta och ställer sig bakom en förändring. Hela organisationen måste leva som man lär.

Vi har på senare tid sett många exempel inom det svenska näringslivet där det finns vertikala strukturer som inte kan hantera den horisontella informationsvärlden. Exempelvis läggs oerhörd energi på att blidka omgivningen genom att skapa och trovärdiggöra det, säkert många gångar fantastiska, CSR-arbete som görs. Men när företagen har synats av media visar det sig ofta att hela organisationen inte lever som man lär. På kort sikt kan man nog komma undan med ett sådant beteende, men i en förlängning kommer det att straffa sig och bestraffningstakten lär bara bli snabbare framöver.

Idag skapas företag med helt digitala affärsmodeller som inte bara utnyttjar det utjämnande/horisontella informationssamhället för snabb tillväxt utan som hämtar sin energi därifrån. Nya bolag kommer snabbt att kunna slå ut gamla.

Den tidigare devisen som myntades av Jan Stenbeck att det inte längre är stora bolag som vinner över små utan snabba som vinner över långsamma kan man nog idag säga har utvecklats till att det är digitaliserade bolag som kommer att vinna över analoga.

Vilken kategori tillhör ditt företag?

 

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Strategist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: