Nya tider kräver förnyad IR-kommunikation

IR, Investor Relations, Investerarrelationer, finansiell kommunikation, aktiemarknad, finansbranschen, investment case, podcast

Nya tider kräver förnyad IR-kommunikation

Oavsett om man tycker om det eller inte så påverkas alla industrier förr eller senare av digitaliseringen.  Kapitalmarknaden och finansbranschen kan sägas vara lite tudelad, mellan den ”fina” delen som befolkas av investmentbanker och institutionella investerare och den inte fullt lika fina delen som består av stor- och småsparare och deras rådgivare. Båda grupperna är viktiga för en fungerande aktiemarknad.

En av anledningarna till att denna tudelning har fortsatt är att bank- och finanssektorn omgärdas av ett rigoröst regelverk, vilket gör att förändringar tar tid i kombinerat med en låg förändringsvilja bland befintliga aktörer. Man vill ju inte gärna såga av den lukrativa gren man sitter på. Men i och med införandet av Mifid II den 3 januari 2018 kommer det sannolikt att hända saker.

När analys och ”corporate access” separeras från exekveringen, det vill säga att en fondförvaltare inte längre kan betala för investmentbankens kringtjänster i form av courtage, finns en risk att detta spiller över på börsbolagen med minskad analytikertäckning och färre ”sponsrade” investerarkontakter som följd.

 

Dags att ta makten över sin kommunikation

Man får dock inte glömma att börsbolagen, på samma sätt som exempelvis Facebook-användare, är produkten i ett lukrativt ekosystem. När det ekosystemet rubbas eller förändras påverkar det på ett eller annat sätt alla som ingår i systemet. Färre bolag och investerare kommer att bli inkluderade och ha tillgång till ”finrummet” och gruppen övriga kommer att bli betydligt större. Men frågan är om detta bara av ondo?

Jag tror att svaret på den frågan är nej. Om man ska vara helt krass så har analytiker idag en enorm arbetsbörda och risken är att de sköter just ert bolag lite med armbågen; prognoser extrapoleras utifrån historik utan någon större analysinsats. Detta gynnar egentligen ingen.

 

Vad kan man göra?

Det handlar om att utnyttja de digitala hjälpmedel som står till buds. Allt fler investerare återfinns i den digitala världen, något som dessutom kommer att växa med tiden. Det går med andra ord att nå dessa utan hjälp av mellanhänder.

Att presentera bolagets investment case/Equity Story i korta, webanpassade, filmklipp kan vara ett sätt att berätta er historia som snabbt kan få spridning. Eller så kan man göra kortare pod-avsnitt med medarbetare från olika verksamhetsgrenar, vilket skapar tillgänglighet och en närhet till bolaget som är svår att förmedla på annat sätt. Dessutom kan det få positiva interna effekter.

Detta är bara två exempel på hur man kan utnyttja nya verktyg och kanaler för att nå ut. Grunden är fortfarande er hemsida, men med lite kreativitet kan man ta bort mellanleden och nå investerarna direkt. Men det allra viktigaste är att säkerställa att er berättelse och era budskap håller ihop oavsett vilken målgrupp ni riktar er mot. Genom att göra er hemsida mer lättillgänglig blir det den primära källan för information om bolaget, vilket ger er mer makt över information och sannolikt en bättre och mindre tidskrävande investerarkommunikation.

Inte av ondo med andra ord, eller vad tycker du?

 

(Se även case: Ökat genomslag för investor relations genom sociala medier)

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare 
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */