Nyhetsinventera och segmentera era nyheter för bättre genomslag

Nyhetsinventera, content, digital-pr

Nyhetsinventera och segmentera era nyheter för bättre genomslag

Syns man inte, så finns man inte – har väl alltid varit en sanning, men i dagens digitala mediebrus är det viktigare än någonsin. I dag räcker det helt enkelt inte med att skicka ett pressmeddelande någon gång då och då utan dessa måste kompletteras med ett relativt konstant flöde av information. Genom att nyhetsinventera, segmentera och skapa en publiceringsplan kan man uppnå storverk.

 

 

Att nyhetsinventera är alltid en bra idé, i synnerhet i dessa tider när kanalerna i det digitala medielandskapet är påslagna 24 timmar om dygnet. På gott och ont är den verklighet de flesta av oss lever i, det vill säga att bli bombarderade av information från det att man öppnar ögonen på morgonen till det att man släcker sänglampan på kvällen. Det är bara att titta på hur alla sociala medier eller nyhetsförmedlare vill skicka notiser till oss för att påminna om sin existens. Detta kan låta hemskt, men är de facto den konkurrenssituation man befinner sig i om man vill synas i bruset.

 

Att nyhetsinventera handlar naturligtvis inte om att hitta på nyheter utan om att gräva där man står och identifiera intressanta existerande berättelser som man kan ha förbisett internt.

 

Hur man definierar vad som kvalificerar sig som nyhet beror på vilken typ av företag eller organisation man är samt vilka kanaler man använder sig av i sin kommunikation. Det som traditionellt sett sågs som en nyhet, och som man därför delgav omvärlden genom att distribuera ett pressmeddelande, skiljer sig väsentligt från de nyheter man idag enbart förmedlar i de sociala kanalerna.

 

 

Segmentera för större sökbarhet, relevans och mätbara resultat

 

För att nå ut till en bredare krets är det som sagt viktigare än någonsin att upprätthålla ett kontinuerligt flöde av nyheter. Det handlar med andra ord inte bara om att synas i traditionella medier lite då och då utan om att skapa sökbarhet, relevans och mätbara resultat.

 

En bra startpunkt när man ska nyhetsinventera är att börja med att definiera hur man vill segmentera sina nyheter. Då bör man först identifiera alla de olika kanaler man använder idag för att distribuera information samt ta beslut om man ska addera några nya framöver.

 

Några exempel på en vanliga kanaler att segmentera efter:

 

  • Pressmeddelanden – kan vara regulatoriska (börsbolag) och ”vanliga”
  • Nyhetsmeddelanden
  • Hemsida
  • Blogg
  • Sociala medier
  • Nyhetsbrev

 

Om man bortser från att börsnoterade bolag emellanåt måste skicka ut viss information skyndsamt, så kallade regulatoriska pressmeddelanden, är det ”vanliga” pressmeddelanden som utgör det traditionella sättet att kommunicera med omvärlden. Samtidigt finns det nyheter som kanske inte behöver meddelas till pressen men som ändå kan vara något bolagets intressenter vill höra mer om. Ett nyhetsmeddelande kan förvisso ibland även skickas till branschpress men är främst till för andra kanaler och sökmotoroptimering (SEO).

 

Även om mycket av arbetet med att nyhetsinventera handlar om att identifiera befintliga berättelser leder arbetet ofta till att man hittar nya områden som kan vara intressanta för framtida kommunikation. Det kan exempelvis handla om områden som kan bli utgångspunkt för en debattartikel eller där ni kan genomföra enkäter med svar som kan vara intressanta för media. Alla nyheter behöver inte heller förmedlas i text, vissa kanaler gör sig ju bättre med bild eller rörligt material. En företagsblogg, eller vlogg för den delen, kan handla om såväl interna händelser som branschen i stort. Utöver att vara för SEO är det bra content för andra kanaler som sociala medier eller nyhetsbrev.

 

Eftersom man lätt blir hemmablind behövs det ofta utifrånperspektiv för att komma i gång med nyhetsinventeringen. Vill man inte ta in extern hjälp kan en början vara att inkludera medarbetare i processens som normalt inte är delaktiga i kommunikationsarbetet.

 

Om du vill bolla hur just ni ska komma i gång är det bara att höra av dig.

 

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */