Nytt år – dags för en ny IR-plan

Investor Relations, IR, Investerarrelationer, IR byrå, Aktier, Börskurs, värdering

Nytt år – dags för en ny IR-plan

Nu när vi står i början av ett nytt år är det dags att gå igenom förra årets IR-aktiviteter och analysera vad som gick bra och vad som kanske gick mindre bra. Nästa steg i processen är att stämma av detta mot de målsättningar som sattes i förra årets IR-plan i syfte att utveckla och förbättra planen för 2011.

Eftersom mycket av IR-arbetet är reaktivt av sin natur beroende på såväl externa som interna händelser är det av yttersta vikt att planera sina aktiviteter gentemot investerarkollektivet och sätta upp såväl långsiktiga som kortsiktiga mål kombinerat med en plan för hur dessa mål skall uppnås.

Tyvärr tenderar många bolag att likställa IR-planen med den finansiella kalendern och inte ha några andra mål än att uppfylla de krav som regelverken kräver. Detta skapar inte någon större grogrund för att bygga aktieägarvärde på lång sikt.

Är det då värt det?

Med ett väl genomarbetat, konsekvent och genomlyst IR-arbete över tid kan bolag uppnå ökad likviditet och minskad volatilitet i aktien, en optimal och väl diversifierad aktieägarstruktur, minskad kapitalkostnad, ökat aktieägarvärde samt uppnå högre multiplar relativt konkurrenter och/eller andra relevanta jämförelsebolag.

För uppnå denna typ av mål krävs det mer än bara reaktivt arbete. En väl genomarbetad och förankrad IR-plan är det första steget mot att skapa rättvisande aktieägarvärden. Är inte detta något som borde ligga i alla bolags intresse?

/Mikael Zillén, @mikaelzillen
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */