Om kanalstrategi eller ”57 channels (and nothin’ on)”

Om kanalstrategi eller ”57 channels (and nothin’ on)”

Att verka utan att synas är ett gammalt uttryck som ofta används för att beskriva familjen Wallenbergs credo, men i dagens mediebrus har det snarast blivit att synas utan att verka som råder.

Om man som jag följer utvecklingen får man en känsla av att man måste vara superaktiv i alla kanaler för att nå ut, men ska det verkligen vara nödvändigt?

Hur man än vrider och vänder på sakernas tillstånd går det inte att komma ifrån att allt mer kommunikation sker digitalt. Det innebär bland annat att det inte är ett övergående fenomen som går att ignorera, men samtidigt behöver man inte heller vara med överallt. Vad man däremot behöver är en genomtänkt kanalstrategi där man tar ett proaktivt beslut om var man ska vara med och hur engagemanget i dessa kanaler ska se ut.

 

57 channels and nothing on

Bruset är högre än någonsin, men samtidigt kommer det nog aldrig vara lugnare än nu. Som med det flesta aktiviteter finns det även för digital kommunikation en koppling mellan insats och utfall. Men en av de stora lockelserna med alla de nya kanalerna är att stora resurser inte alltid är en garanti för framgång, utan det är ofta tvärtom. Smarta insatser övertrumfar ofta dyra, och smarta kan vi alla vara.

Just det faktum att det är nya kanaler som genomgår ständiga och snabba förändringar i såväl användarbeteenden som konsumtionsmönster gör att det som fungerade igår inte med nödvändighet fungerar idag, dvs alla har en unik möjlighet att hitta just sin nisch och tonalitet som kan appellera på många. Där den med små resurser kan skapa en bättre attraktionskraft än den med djupa fickor.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns ingen framgångsformel, man måste helt enkelt pröva sig fram. Men om man bara gör som alla andra riskerar man att bli den 58 kanalen utan relevant innehåll.

 

 

 

E-mail är fortfarande en ”killer-app”

Även om de flesta pratar om Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter och Snapchat ska man inte heller glömma e-mail eller bloggen för den delen. Men oavsett vilken eller vilka kanaler man väljer att vara aktiv i så är relevant och välgjort innehåll den viktigaste komponenten för framgång.  Om man inte har bra innehåll spelar det ingen roll om man befinner sig på rätt plats vid rätt tidpunkt för att nå sin målgrupp.

 

Följ kanalstrategin

Eftersom mycket av arbetet i de ”nya” digitala kanalerna handlar om att pröva sig fram är det viktigt att ha en kanalstrategi som fungerar som fundament i arbetet. Man kan lägga upp strategiarbetet enligt följande:

1)      Definiera målgruppen, deras behov och beteenden

2)      Sätt strategiska mål med utgångspunkt i målgruppens struktur

3)      Identifiera intern kapacitet

4)      Val av kanaler och plattformar

5)      Publiceringsplan

6)       Implementering

7)      Utvärdering

Genom att löpande utvärdera arbetet kan processen hela tiden optimeras och rätt kanaler och innehåll väljas. Med rätt strategi och en långsiktig plan kommer man till slut nå en punkt där man ”verkar genom att synas”, vilket bör vara allas målsättning. Eller hur?

 

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: