Några tankar om: kvartalsrapporter…, igen

Några tankar om: kvartalsrapporter…, igen

Återigen lyfts frågan om kvartalsrapporternas vara eller icke vara. Enligt en undersökning av PMP Marknadskonsult, som refereras i Dagens Industri 2016-10-17, vill två av tre börsbolag slopa kvartalsrapporten. Tre huvudskäl lyfts fram:

  1. Säljresultat blir bättre på längre sikt
  2. Säljarna kan arbeta med långsiktigt med kunder och affärer
  3. Man kan lättare säkerställa att man arbetar med rätt slags affärer

di-20161017

Det finns naturligtvis risk för att bolag jagar kortsiktiga vinster på bekostnad av långsiktiga strategier. Å andra sidan behöver detta inte med nödvändighet vara av ondo. Dessutom bör ett bolag kunna hantera såväl kortsiktig som långsikt försäljning, naturligtvis beroende på vilken typ av varor eller tjänster man säljer. Det är så lätt att dra till med kvartalskapitalismen som argument för att skapa en bild av giriga aktieägare som kräver kortsiktiga vinster.

Kortsiktighet kan säkert vara ett problem ibland, men att tro att lösningen på detta är att skippa kvartalsrapporter är en naiv inställning. Att det är lättare att förhålla sig till det som sker på kort sikt än det som händer i ett längre perspektiv är ett mänskligt beteende. Att gå från kvartalsvis rapportering till halvårsvis skulle bara skapa ”halvårskapitalism” och skulle då nästa steg bli årsvis rapportering?

Aktieägare är i grunden långsiktiga men vill också se att bolag på kort sikt, dvs kvartalsvis, levererar mot de långsiktiga målen. Om man känner press från sina aktieägare beror det nog mer på sin egen kommunikation än aktieägarnas kortsiktiga önskemål.

Vi har skrivit om kvartalsrapporter tidigare, bla För allas bästa behåll kvartalsrapporterna och H&M:s minskade press- & analytikerkontakter, ett litet eller stort steg i fel riktning?, och det finns många argument till varför det vore olyckligt om fler övergår till halvårsvis rapportering som går att läsa där.

Informationsasymmetri

Ett viktigt argument för att redovisa kvartalsvis är för att skapa informationsasymmetri, det vill säga att alla aktörer på marknaden ska ha tillgång till samma information. Med digitaliseringen och den snabba spridningen av information har risken för läckage av kurspåverkande information ökat samt att ryktesspridning kan få större genomslag på aktiekurserna än tidigare. Med en ökad tidsrymd mellan rapporteringstillfällena ökar dessa risker ytterligare. Detta kan naturligtvis inte vara önskvärt eller gynna kundrelationer och försäljning på lång sikt.

 

Vad tycker ni, ska kvartalsrapporterna avskaffas?

 

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */