Ska man spela in intervjuer?

Ska man spela in intervjuer?

I helgens upplaga av Dagens Medias lördagsintervju (2014-09-20) var Carolina Neurath intervjuobjekt. Artikeln handlade bland annat om PR-konsulternas ökande makt. Hon beskriver Carolina_Neurathförutsättningarna att bedriva grävande journalistik som fortsatt goda, men tycker att PR-konsulters och pressavdelningars försök att påverka journalistiken är oroande.

Hon säger bland annat: ”Jag har märkt på senare år att pressavdelningarna har blivit så stora och offensiva. I dag spelas varje intervju man gör in av en pressmänniska och det kan jag tycka är en oroande utveckling. Folk tar sig friheten att försöka granska och ändra allt de har sagt. Där gäller det att stå på sig. Det bästa vore om hela journalistbranschen gick ihop. Folk ska inte lägga sig i vad man skriver. Har man sagt något får man stå för det.”

Som verksam på en PR-byrå anser jag (av naturliga skäl kan tyckas) att Carolina Neuraths oro för PR-konsulter och pressavdelningar är överdriven. Det finns förstås anledningar till varför man vill spela in intervjuer och läsa sina citat innan publicering. (Undrar förresten om Carolina spelade in eller bad att få läsa sina citat innan publicering av lördagsintervjun). Låt mig förklara varför.

1) Mediernas strukturomvandling

Slimmade redaktioner och journalister med en ökad arbetsbelastning sätter press på kvalitén. Tidigare fanns större utrymme för journalister att sätta sig in i olika ämnen, vilket var en någorlunda garant för att stoppa direkta felaktigheter. Den säkerhetsventilen finns inte längre i dag, varför någon annan måste ta på sig den rollen.

2) Den digitaliserade världen

I dag kan ett felaktigt citat eller annan felaktig information uppnå en global spridning inom några timmar. För ett företag, och dess anställda, kan det få dystra konsekvenser. Med stora värden på spel är det naturligt att man vill kvalitetssäkra all information.

3) Kommunikation har blivit allt mer strategisk

När världen digitaliseras blir kommunikation en allt mer strategisk funktion. Det innebär att samtidigt som medierna sett vikande intäkter och krympande redaktioner har näringslivet i stor utsträckning fångat upp den kompetensen – med andra ord en kunskapstransferering. Detta gör att man förstår behovet och nyttan av att äga sin berättelse så långt det går. En naturlig utveckling helt enkelt.

Kontrollera alltid citat

Att alltid spela in intervjuer är kanske lite överdrivet, men å andra sidan är det numera så enkelt som att bara ladda ner en app i din smartphone. Däremot rekommenderar vi att alltid be att få kontrollera sina citat; missuppfattningar sker så lätt och såväl intervjuare som intervjuobjekt framstår i bättre dager om informationen är korrekt.

Journalistiken och medierna, men inte minst mediekonsumenternas vanor förändras i ett rasande tempo. Det var inte länge sedan journalister hade mer tid att sätta sig in i och därigenom mer kunskap om de ämnen de rapporterade om. Det blev säkert en del felaktigheter även då men spridningseffekterna och följderna blev nödvändigtvis inte särskilt allvarliga, även om vissa inte håller med om det heller. Jag tänker bland annat på Ines Uusman som fortfarande får stå för citatet ”Internet är en fluga” som i själva verket var en rubrik till en artikel i Svenska Dagbladet.

Man kan välja att se PR-konsulternas och pressavdelningarnas ökade professionalitet som ett problem eller helt enkelt en naturlig del i denna förändring. Att blicka tillbaka på en tid som inte kommer tillbaka är sällan vägen framåt. Eller vad tycker ni?

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Strategist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */