Digital kommunikation

Oavsett var ert varumärke befinner sig i dagsläget, så erbjuder den digitala kommunikationen såväl möjligheter som risker. Med rätt digital strategi vad gäller bland annat kanalval och innehåll kan ett okänt varumärke snabbt få fotfäste på marknaden. Ett redan känt varumärke kan naturligtvis få snabbare genomslag även digitalt, men riskerna är samtidigt större. Vi hjälper er hitta rätt balans för just ert varumärke.

Med en digital strategi kan ni stärka ert varumärke, såväl digitalt som analogt. Vi hjälper er skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas både med kortsiktiga kampanjer som med det långsiktiga arbetet. Några av de aktiviteter vi hjälper er med är:

  • Utvärdering av varumärke
  • Konkurrentanalys
  • Målanalys
  • Målgruppsanpassning av budskap
  • Skapa och planera innehåll (Content creation)
  • Webcast planering och lednings
  • Videoproduktion – från manus till slutprodukt
  • Copy
  • Artiklar
binary-640