Spotify och bristen på transparens

Corporate Communications, Daniel Ek, Spotify, NYSE, transparens, Investor Relations, Martin Lorentzon

Spotify och bristen på transparens

Det här med transparens kan vara ett riktigt gissel. Å ena sidan vill alla vara så öppna som möjligt, men det finns begränsningar för hur långt man kan och vill gå. Så här skrev jag för några år sedan ”Ett börsnoterat företag kan ha en önskan om att vara så transparent som möjligt, men graden av öppenhet beror naturligtvis på faktorer som exempelvis vilket område man är verksamt inom och hur konkurrenssituationen ser ut. Ett fastighetsbolag med ett svenskt fastighetsbestånd kan vara mer öppet än ett bolag verksamt inom försvars- eller techindustrin, men alla kan sträva mot att vara så transparenta som möjligt.”

 

Inlägget hette transparens är ingen absolut sanning; det var ingen absolut sanning då och är det inte idag heller.

 

 

Idag noteras Spotify

I dag kommer Spotify att noteras på New York Stock Exchange (NYSE) och kraven på transparens lär inte minska, i alla fall inte från svenskt håll. Eftersom Daniel Eks och Martin Lorentzons skapelse under en väldigt lång tid varit ett ”household name” har intresset från i synnerhet svenska media varit enormt, och under i stort sett exakt lika lång tid har det gnisslats om hur otillgängliga dessa två herrar har varit. Men i och med noteringen förändras allt, eller?

 

 

Transparens är ingen absolut sanning

När ett bolag lämnar den trygga hamnen från att vara privatägt till att bli börsnoterat ökar kraven på transparens, men det innebär inte att man går från noll till hundra. Vissa onoterade bolag är väldigt öppna och en hel del börsbolag informerar ”bara” det som regelverken kräver. Alla noterade bolag måste dock uppfylla krav som Marknadsmissbrukslagen (MAR) i Europa och Regulation FD om man som Spotify är noterade i USA.

 

Vissa bolag ser börsnoteringen som ett sätt att få mer uppmärksamhet, medan det för andra kan vara ett nödvändigt ont. Spotify faller nog in i den senare kategorin. Enligt en artikel i amerikanska Recode, “Here’s why Spotify had to go public this year”, så lyfts utställda konvertibler fram som en anledning till att en notering behövde göras före den 3 juli 2018.

 

 

Vilken nivå av transparens bör då Spotify ligga på?

Spotify är ett välkänt varumärke som inte har något större behov av den extra publicitet som kommer av en börsnotering. Även om mer uppmärksamhet i främst i finansiella media på marginalen säkert kan hjälpa till.  Och om man dessutom lägger till att deras värsta konkurrenter utgör en del av FANG-fyrklövern i kombination med Apple kan man nog förstå att informationsgivningen och transparensen inte kommer att ligga på 100 procent.

 

 

The winner takes it all, transparent or not

Hur Spotifys affär utvecklar sig framöver beror naturligtvis på många faktorer, men den viktigaste som det ser ut idag är hur avtal med skivbolag och upphovsrättsinnehavare kommer att utvecklas över tid. Så länge skivbolagen äger innehållet äger de marknaden och kan dikterar villkoren, men det kommer att komma en dag då någon av streamingtjänsterna blir så stora att de blir jämbördiga eller till och med starkare än skivbolagen. Innan det händer och i en miljö där konkurrenterna bland annat heter Apple, Amazon och Google lär transparens inte ligga högst upp på Spotifys kommunikativa agenda, utan precis tvärtom. 

 

Och även om ett börsnoterat bolag har skyldighet att informera aktieägare och aktiemarknaden om insiderinformation, så finns också en skyldighet gentemot ägarna att inte dela med sig information som kan vara skadlig för verksamhetens utveckling. Jag misstänker att Spotify bara kommer att dela med sig av sådant som nöden kräver, och inget mer.

 

Och det känns väl ganska rimligt, eller vad tycker du?

 

I går kväll skrev Daniel Ek ett brev till personalen om att börsnoteringen bara är en liten passus i bolagets långsiktiga historia. Eller med Daniels egna ord ”We have a lot to do — we are only in the second inning — and I'm more excited than ever for the future. Remember, tomorrow is just another day in our journey to fulfill our mission.”

 

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare 
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */