Title Image

Strategisk Kommunikation

Strategisk kommunikation som disciplin handlar om hur företag eller organisationer genom kommunikativa verktyg arbetar med att uppnå sina övergripande och strategiska mål. Det handlar till syvende och sist om att vårda och bygga varumärken genom att skapa relevans och sammanhang som får intressenter att agera på ett förutbestämt sätt.

Nedan är de tjänster vi erbjuder inom Strategisk Kommunikation.

strategisk kommunikation, Almedalen, kris, Managementkommunikation, managementprofilering

Senaste nytt