Corporate story

En företagsberättelse, eller corporate story, ska förklara företagets ursprung, vart det är på väg, vad bolaget står för samt beskriva strategiska vägval. Att formulera en slagkraftig corporate story kräver ett strukturerat angreppssätt. Det kan omfatta viss research om bolaget, intervjuer med grundare/företagsledningen, analys av styrkor och svagheter, marknad, branschtrender, konkurrenter osv. Målet är att ta fram slagkraftiga budskap som är väl förankrade i bolagets strategi, varumärke och kultur.

Genom att ha en väl genomarbetad och förankrad corporate story förstärker bolaget sitt varumärke, kan lättare behålla och attrahera den bästa arbetskraften samt nå ut till andra intressenter.

Box Communications hjälper er utifrån era behov och i alla aspekter av denna process. Det kan handla om allt från att ta fram en corporate story till input i form av intressentanalyser, konkurrent- eller branschanalyser, m.m.Vi bidrar med vår kompetens inom strategisk kommunikation och medierelationer , kombinerat med bred kapitalmarknadserfarenhet.

strategisk kommunikation, Almedalen, kris, Managementkommunikation, managementprofilering
/* ]]> */