Förändringskommunikation

Förändringsprocesser är en naturlig del av alla verksamheter, oavsett om det är ett företag eller organisation. Därför är det viktigt att kommunikationen kring dessa förändringar sker effektivt och strukturerat för att medarbetarna inte ska förlora sin motivation.

Vid i princip alla förändringsprocesser krävs det en tydlig och strukturerad kommunikation med kontinuerlig ström av information till såväl medarbetarna som externa intressenter. Box Communications hjälper er att skapa strukturerade och effektiva kommunikationsplaner för att medarbetarna och andra intressenter ska vara välinformerade samtidigt som risken för feltolkningar minimeras. God förändringskommunikation är nyckeln till såväl motiverade medarbetare som nöjda kunder och ägare.

strategisk kommunikation, Almedalen, kris, Managementkommunikation, managementprofilering
/* ]]> */