Kriskommunikation & förtroendehantering

Kriser som kan leda till negativ medial exponering kan drabba alla företag och organisationer. Genom snabb, öppen och ansvarstagande kriskommunikation kan ofta en negativ händelse vändas till en möjlighet att bygga förtroendekapital. Det är viktigt att komma ihåg att man som företag eller organisation inte bara bedöms utifrån den inträffade krisen utan även, och kanske ännu mer, hur man hanterar densamma.

Hur framgångsrika kommunikationsinsatserna kommer att vara när krisen väl står för dörren beror i hög grad på hur väl förberedd organisationen och dess talespersoner är. Genom att ha en uppdaterad kriskommunikationsplan på plats undanröjs många frågeställningar om hur kommunikationen ska ske och organisationen kan lägga allt fokus på att hantera den uppkomna händelsen.

Box Communications hjälper företag och organisationer i förberedelsearbetet med att bland annat inventering av interna processer, ta fram handlings- och kommunikationsplaner samt träna talespersoner. Dessutom sätter vi vid behov in en ”task force” som finns tillgängliga för våra kunder genom hela krisförloppet; för oavsett hur väl förberedd man är finns ofta behov av externt stöd och specialkompetens.

strategisk kommunikation, Almedalen, kris, Managementkommunikation, managementprofilering
/* ]]> */