Title Image

Managementkommunikation

En bra företagsledning ska utstråla självförtroende och handlingskraft. Box Communications hjälper ledande befattningshavare och företag att profilera sig på bästa sätt i media eller gentemot kapitalmarknaden.

Vi hjälper er ta fram en plan där aktiviteter definieras, vilka teman som ska drivas, hur frekvent och i vilka kanaler ledningen ska synas samt hur ni ska särskilja er från konkurrenterna.

strategisk kommunikation, Almedalen, kris, Managementkommunikation, managementprofilering