Mission Almedalen

Almedalsveckan, eller politikerveckan som den också kallas, är sedan många år Sveriges största mötesplats där  politik, samhällsfrågor och demokrati står i centrum. Alla som vill kan delta i diskussioner, debatter och själva bidra till att belysa en samhällspolitisk fråga. Någon form av närvaro under Almedalsveckan har så gott som blivit obligatorisk för de företag och organisationer som har en fråga att driva, ett budskap att föra fram eller som bara vill öka sina kontaktytor.

I takt med att antalet arrangörer och seminarier ökar blir det också allt svårare att sticka ut och därför gäller det att vara väl förberedd och att man tänker kreativt men också långsiktigt. Utan väl genomtänkt syfte och strategi är risken stor att både pengar och arbetstid slösas bort.

Box Communications hjälper er i den viktiga initiala planeringsprocessen, fastställer era behov och vilka mål som ska uppnås och föreslår grad av närvaro och aktiviteter därefter. Vi formulerar den sakfråga ni vill driva eller det budskap ni vill föra fram så att det blir intresseväckande och effektivt. Vi är med under hela planeringsprocessen och säkerställer också att allt fungerar på plats.

Almedalsveckan 2024 äger rum 25 juni till 28 juni.

Box Communications erbjuder följande tjänster:

  • Förberedande interna workshops
  • Bollplank och rådgivare under planeringsprocessen
  • Utför analyser, rapporter och undersökningar
  • Agerar projektledare under seminarieprocessen
  • Kartlägger seminarier och tar fram skräddarsydda program
  • Bokar politikermöten
  • Kommunikationsstrategi och genomförande
  • Digital strategi

 

För mer information kontakta vår expert på Almedalen, Petra Zillén (tel: 0733-84 29 52 eller petra.zillen@boxcomm.se).

strategisk kommunikation, Almedalen, kris, Managementkommunikation, managementprofilering
/* ]]> */