Svenska börsbolag bäst i Norden på att använda sociala medier för Investor Relations

Svenska börsbolag bäst i Norden på att använda sociala medier för Investor Relations

En ny kartläggning bland närmare 400 nordiska börsbolag om användandet av sociala medier i ett IR sammanhang visar att svenska och finska börsbolag hamnar i topp. I en internationell jämförelse ligger dock fortfarande de nordiska börsbolagen lång efter i användandet av sociala medier, och då i synnerhet vad gäller bloggar.

– Twitter och Facebook är de kanaler som är vanligast förekommande i norden, men Twitter visar störst tillväxt. Bloggar är den kanal som fortfarande väldigt få bolag använder vilket är synd eftersom det också är den kanal där bolagen kan driva proaktivt IR-arbete genom att utveckla makrofinansiella resonemang, säger Annica Strahner, vd för Sculptor IR.

Twitter, Facebook och Youtube används i ungefär lika stor utsträckning av de börsnoterade bolagen, men Twitter är mest förekommande vad gäller IR-kommunikation. Cirka 40 procent av bolagen med ett aktivt twitterkonto twittrade om resultatet för första kvartalet 2010.

– Att nyttja de nya kanalerna som erbjuds i IR-frågor kan ge positiva effekter för alla bolag oavsett storlek. Stora bolag kan proaktivt driva IR-frågor samt nå nya utländska investerare och mindre bolag kan nå ut med sina budskap på ett helt nytt sätt, säger Mikael Zillén, vd Box Communications.

I kartläggningen, som genomfördes under april och maj 2010, ingick 374 nordiska large- och midcapbolag noterade vid Nasdaq OMX Nordic och på Oslo Börs. De sociala medier som ingick i undersökningen var Twitter, Facebook, YouTube och företagsbloggar för Investor Relationsfrågor.

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */