Råd om Investor Relations #11 – Redovisa CSR varje kvartal

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #11 – Redovisa CSR varje kvartal

Det finns många som anser att kvartalsvis redovisning av CSR inte är bra eftersom det går på tvärs med ett långsiktigt hållbarhetstänkande. Att redovisa kvartalsvis är ett sätt att skapa en brygga till finansbranschen och investerarna, vilket är viktigt om man vill att ägarna ska öka trycket på bolagen.

Många företag har kommit långt med sitt CSR-arbete. Men hittills har företagen endast lagt sitt fokus på årsrapporterna. I en del bolag har hållbarhets/CSR-redovisningen till och med blivit mer omfattande än den traditionella årsredovisningen. Några bolag har nu börjat med CSR-redovisning på kvartalsbasis, bland andra ICA och DGC (numera utköpt från börsen).

 

 

Vi tror att fler företag kommer att följa i ICAs och DGCs spår vad gäller kvartalsvis rapportering. Det är ett viktigt steg eftersom det kommer att öka intresset för CSR-arbetet. Om ditt företag vill rapportera CSR varje kvartal så ska du välja ut några nyckeltal som bolaget kan följa upp över längre tid. För CSR gäller samma sak som för finansiella data, det vill säga finansmarknaden gillar inte bolag som ändrar rapporterade nyckeltal.  Du kommer också att få ett större gehör hos finansmarknaden för dina CSR-initiativ om bolaget kan kvantifiera de ekonomiska fördelarna genom exempelvis ökad försäljning eller minskade kostnader.

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */