Råd om Investor Relations #13 – Se över ert Investment Case/Equity Story

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #13 – Se över ert Investment Case/Equity Story

Det första intrycket du gör kan bli bestående, det gäller lika mycket för människor som för företag. Sticker ditt investeringscase/Equity Story ut och är det enkelt att förstå?

Du och ditt bolag måste på ett tydligt, trovärdigt och lättbegripligt sätt kommunicera vad som gör er intressanta och unika. Lyckas du inte med det, så når du inte fram till investerarna och analytikerna.

Ett investeringscase eller Equity Story ska sammanfatta företagets styrkor och kortfattat tala om varför en investerare ska investera i bolaget. Ett starkt investeringscase ska vara övertygande men inte ”översäljande”. Det här är en balansgång som kräver förståelse för hur kapitalmarknaden tänker och agerar.

Det är viktigt att lägga tid och resurser på ditt Investment Case, eftersom det är bland det första en investerare tittar på. Ett välformulerat och presenterat investeringscase ökar sannolikheten för att attrahera nya investerare. Lägg också gärna upp investeringscaset på hemsidan så det är lätt tillgängligt för flera, till exempel potentiella investerare, långivare och kunder. Tänk också på att du kan presentera Investment Caset på olika sätt, inte bara med text.

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */