Råd om Investor Relations #16 – Finansmarknadens långa minne

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #16 – Finansmarknadens långa minne

Starka varumärken har en attraktionskraft även för investerare. Men ibland kan det vara så att ett bolags finansiella varumärke är svagt. Att lova runt och hålla tunt är en av många olika faktorer som inverkar negativt på ett bolags finansiella varumärke.

Det finns ytterligare en faktor som är viktig när det gäller finansiella varumärken och som gör det så svårt för bolag som en gång landat i en negativ perception bland analytiker och investerare. Det är att finansmarknaden har så väldigt långt minne. Vår erfarenhet är att det kollektiva minnet hos finansmarknaden är mycket längre än vad det kan vara hos till exempel media eller kunder. Hos de målgrupperna kan du med en rimlig tidshorisont bygga upp en positiv bild igen, men mot finansmarknaden kan det ta längre tid.

 

Du märker det här väldigt konkret när du träffar analytiker och investerare som du kanske inte mött på flera år. De kommer nämligen att plocka fram sina anteckning från ert förra möte och metodiskt gå igenom vad du sade då och vad du säger idag. Därför gäller det att ha i klart medvetande vad bolaget tidigare kommunicerat när man möter finansmarknaden för det kollektiva minnet där är långt.

 

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */