Råd om Investor Relations #3 – Kommentera konkurrenterna

Råd om Investor Relations #3 – Kommentera konkurrenterna

Den som kan sin bransch och inte bara sin egen affärsmodell skapar förtroende hos investerare och analytiker. Se därför till att du är påläst om vad som händer i din bransch. Om du kan beskriva och kanske t o m utbilda en investerare om branschen, konkurrenter, leverantör, branschens hot och möjligheter vinner du många förtroendepoäng hos investerare.

 

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation, konkurrenter

 

Det här kräver dock många gånger lite träning därför att du måste vara objektivi dina kommentarer. Du vinner inga pluspoäng på att misskreditera en konkurrent eller att ”glömma” att berätta om ditt eget bolags svagheter och utmaningar. Håll dig objektiv i dina kommentarer och ge så ärliga svar som möjligt. Och så träna förstås på att föra sådana samtal.

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */