Råd om Investor Relations #14 -Aktiva investerarkontakter skapar värde

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #14 -Aktiva investerarkontakter skapar värde

Lägg tid på dina befintliga ägarkontakter och se till att utveckla dem. Se också till att bygga relationer med potentiella investerare. I viss utsträckning kan en IR-ansvarig sköta kontakterna, men om företaget ska utveckla starka band med sina ägare så bör VD och CFO ta ett personligt ansvar för att möta och vårda relationerna.

När du träffar investerare, såväl i Sverige som utomlands, se till att få möta både portföljförvaltare och analytiker. Det är emellertid långt ifrån alla som numera har båda professionerna inom sina egna organisationer. I Sverige har trenden under lång tid varit att minimera de interna analytikerresurserna inom förvaltarorganisationerna, något som kanske håller på att förändras i kölvattnet av MifidII.

Följ upp mötena med mail där du tackar för mötet och frågar om de har ytterligare frågor.  Se till att du besöker eller har en regelbunden kontakt med dina investerare. Du bör också träffa dem som ännu inte är – eller har varit – investerare. Det tar tid att bygga relationer och ett eller ett par möten räcker inte alltid. Har de tidigare investerat, så kan de ert bolag och branschen vilket ökar sannolikheten att de går in igen. Om ditt bolag har gått ut med en större nyhet ta för vana att slå en signal till de större aktieägarna, även om ni haft en telefonkonferens.

Genom bra kommunikation med sina aktieägare och marknaden som helhet skapar förutsättningen för lånsiktigt goda relationer. Detta minskar volatilitet i aktien, såväl kring rapporter som under normal handel, vilket i sin tur medför en högre värdering och lägre lånekostnader.

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: