Think outside the Box #14 – Skapa debatt

Think outside the Box #14 – Skapa debatt

Är det något du reagerat över och som är viktigt för din och flera andras verksamheter? Finns det flera som tänker som du och skulle kunna stötta dig? Behöver ni vara flera som driver frågan mot en större skara politiker?

Skriv då en debattartikel. Fler ser då att du vill agera i frågan. Frågan kommer att lyftas i andra sammanhang och i andra forum. Följ gärna upp med att ta kontakt med politiker eller andra beslutsfattare som du vill nå. Med en publicerad artikel kan du skapa ett större intresse för din fråga.

En viktig parameter när ni skriver eller planerar för en debattartikel är att identifiera en konfliktyta. Artikeln är till för att skapa debatt. För att detta ska ske och en redaktion ska anse att den är värd att publicera krävs en tydlig rollbesättning i den fråga man vill belysa. När det till exempel gäller politiska debattartiklar är det som oftast ganska tydligt vem som är debattmotståndare.  Om man inte har ett tydligt motsatsförhållande är risken att media ser debattartikeln som en partsinlaga. Man kan naturligtvis även ge sig in i en redan befintlig debatt. Då blir din debattartikel ett svar på en redan publicerad och pågående debatt och därmed är konfliktytan tydlig.

Här har vi samlat 33 kommunikationsråd.

 

boxes

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: