Think outside the Box #24 – Säg inte allt (Less is more)

PR, Public Relations, Medierelationer

Think outside the Box #24 – Säg inte allt (Less is more)

Det vill säga rada inte upp alla detaljer, alla fakta, alla argument du har. Nöj dig med att välja ut ett par centrala detaljer och fakta som ger stöd för det du vill kommunicera.  Tydliga budskap har alltid varit den rakaste vägen för att nå relevanta målgrupper.  I det ständiga informationsbrus de flesta av oss numera lever i, även mottagaren av dina budskap, förmår vi bara att ta emot ett eller ett par budskap åt gången. Därför upplevs du inte som mer trovärdig eller mer kompetent ju fler fakta och detaljer du radar upp. Effekten kan snarast bli den motsatta. Less is more gäller också i effektiv kommunikation.

Här har vi samlat 33 kommunikationsråd.

 

boxes

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */