Think outside the Box #4 – Bygg varumärket inifrån

PR, Public Relations, Medierelationer

Think outside the Box #4 – Bygg varumärket inifrån

Ett varumärke det är allt som bolaget eller organisationen står för. Ert varumärke är er corporate story. En corporate story är berättelsen om ert företag eller organisation som går djupare än siffror och faktauppgifter eller färg på logotypen. Det är beskrivningen av er vision, er kultur och värderingar. En berättelse som med sanna exempel visar hur ni tar hand om era kunder, hur ni uppträder mot varandra och hur ni ska leverera värde till era investerare.

En stark corporate story förstås av alla – internt och externt. Den går inte heller att kopiera. Det är ett kraftfullt verktyg för att skapa er identitet och som gör att ni skiljer er från konkurrenterna.

Och ni börjar bygga er corporate story och varumärke inifrån. Det är styrelse, ledning och anställda som är budbärarna av varumärket.

Här har vi samlat 33 kommunikationsråd.

boxes

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */