Think outside the Box #5 – Våga förenkla (ingen behöver ”Corporate BS”)

PR, Public Relations, Medierelationer

Think outside the Box #5 – Våga förenkla (ingen behöver ”Corporate BS”)

När du ska kommunicera utanför bolaget, våga överge fikonspråket och expertvokabulären. Begrepp och uttryck som är självklara för er internt kan vara ”mumbo jumbo” för era kunder, investerare och media. Och om man inte förstår er, ja, varför ska man då göra affärer med er eller investera i bolaget?

Utgå inte ifrån att en potentiell kund som kontaktat er förstår vad ni pratar om när ni använder era fackuttryck. Kanske är kunden en inköpare som hanterar många, breda områden och saknar ert expertkunnande?

Att våga förenkla är ofta svårt därför att det finns en stark intern kultur kring hur man kommunicerar och rädsla för att inte uppfattas som professionell.  Våga ta steget, för tillfredsställelsen är stor när ni får känna att er kommunikation med målgrupperna blir mer av dialog.

Här har vi samlat 33 kommunikationsråd.

boxes

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */