Transparens är bra…, ibland

Transparens är bra…, ibland

Transparens är ett ord, uttryck, företeelse eller begrepp som nästan alltid är i ropet, så ungefär en gång om året brukar jag återkomma till just detta fenomen. Och anledningen är väl att det är ett ord som är lätt att slänga in lite här och där för att det låter bra, men egentligen utan att tänka på dess innebörd. Inte konstigt heller att ett av de mer välbesökta inläggen på vår blogg heter just ”Transparens, en floskel eller vad?”.

Det finns många utmaningar med att vara transparent, dels att det inte är någon ”absolut sanning” och man kan inte heller gradera den. Vi lever i ett samhälle där vi vill att öppenhet och transparens skall råda, det har nästan blivit som ett mantra. Att vara öppen och transparent har en positiv klang, och den som står för motsatsen anses ”fiska i grumligt vatten”.

Samtidigt måste man inse att det är en lätt sak att säga, men betydligt svårare att stå för i alla lägen. Och det är inte heller något man kan kräva att någon ska göra, men då måste man beredd att förklara varför.  

Eftersom så många tar till uttrycket, i synnerhet när det kommer utfästelser om bot och bättring vid avslöjade brister, blir konsekvenserna stora när man i ett senare skede inte kan leva upp till detta. Och det kommer att hända.  

 

 

Några färska exempel på svårigheten med transparens

FN står bakom Global Compact som bland annat uppmanar företag till transparens och ett hållbart agerande. Samtidigt när Saudiarabien röstades in i FN:s kvinnokommission av medlemsländerna i ECOSOC redovisas inte hur respektive medlemmar röstar. Den svenska regeringen, med ett uttalat mål om att bedriva en feministisk utrikespolitik, vägrar att svara på hur Sverige röstade. Det finns säkert en rad skäl till varför man agerar på detta vis, men att inte försöka ge någon form av förklaring skapar bara misstro.

 

Börsbolaget Hexagon väljer att stänga ute journalister från sin årsstämma. En årsstämma är naturligtvis till för aktieägarna och är ett bolags högsta beslutande organ. Samtidigt är Hexagon i en mycket ovanlig situation i och med att vd:n Ola Rollén står åtalad för insiderbrott i Norge och trots detta fortsätter att verka i sin roll med styrelsens och största ägarnas fulla förtroende. Om detta kommer det säkert bli en del diskussion på årsstämman och media kommer att rapportera om det, oavsett man är inbjuden eller inte. I det läget kanske det hade varit bättre att visa stor öppenhet än tvärtom.

 

 

Om man driver en av Sveriges mest populära poddar, där öppenhjärtighet och transparens är en viktig framgångsfaktor borde detsamma gälla när det börjar blåsa lite motvind. Få har säkert undgått den kritik som Hannah Widell och Amanda Schulman fått efter att man lanserat ett kosttillskott för kvinnor i sin podcast Fredagspodden. Denna fråga har sedan diskuterats flitigt i en rad medier, bland annat P1 morgon, men mig veterligen utan deltagande från huvudpersonerna. Som sagt var det är svårt det här med transparens.

 

Man måste inse att graden av transparens varierar över tid, det viktiga är att man på ett bra sätt kan förklara varför man agerar som man gör vid olika tidpunkter.

 

Har du några bra exempel på svårigheten med transparens?

 

 

/Mikael Zillén
Seniorkonsult 
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */