Twitter fortsätter öka bland svenska börsbolag

Twitter fortsätter öka bland svenska börsbolag

Box Communications årligen återkommande genomgång av Twitteranvändandet bland svenska börsbolag visar att antalet bolag med Twitterkonton ökat med drygt 30 procent sedan mätningen förra året. Av de 354 bolag som är noterade eller listade hos NASDAQ OMX har nu cirka 33 procent ett Twitterkonto.

Användandegraden visar en stor variation, men huvudsakligen används Twitter som en kanal för att skicka ut redan tidigare publicerat material. Bland Large Cap-bolagen har cirka 60 procent (50) Twitterkonton, medan motsvarande siffror för Mid- och Small Cap-bolagen är 43 (35) respektive 28 procent (23).

–          När vi pratar med målgruppen för börsbolagens investerarrelationer ligger fokus inte på vilka kanaler bolagen väljer att kommunicera genom, utan snarare innehållet och kvalitén på informationen. Detta är särskilt tydligt efter rapporteringen för tredje kvartalet där många investerare upplevde stora avvikelser mellan faktiskt utfall och det bolagen kommunicerat. Om bolagen ska lägga extra resurser på sitt kommunika­tions­arbete är det inte kanalerna man bör fokusera på, utan på budskap och innehåll som ökar transparens och förtroende, säger Mikael Zillén, grundare Box Communications.

twitter_logo_blue

Listan ”Swedish listed companies” är en publik twitterlista som Box Communications tillhandahåller. Den innehåller idag totalt 127 Twitterkonton tillhörande 118 noterade bolag. Om du saknar något bolag på listan säg gärna till så rättar vi till.

(Här finns listan: http://twitter.com/#!/list/Box_IR/swedish-listed-companies)

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */