Vad ska ett bra pressmeddelande innehålla?

Pressmeddelande, medierelationer, PR

Vad ska ett bra pressmeddelande innehålla?

Målet med ett pressmeddelande är oftast att nå ut med en nyhet till massmedier och journalister som i sin tur plockar upp ditt budskap och genererar god PR. Men hur skriver man ett bra pressmeddelande och vad ska det innehålla? Det finns ett par grundprinciper som är bra att utgå från och som vi tänkte dela med oss av.

 

 

Avsändare

Alla pressmeddelanden har en avsändare och standard är att loggan för avsändaren i fråga placeras höst upp i pressmeddelandet. Under eller jämsides med loggan brukar man sedan skriva ut ”Pressmeddelande” och det specifika datumet för utskicket. Man har därmed besvarat frågorna vem, vad och när.

 

 

Rubrik

Det viktigaste av allt är att skriva en intresseväckande rubrik. Satsa på en kort och slagkraftig rubrik som lyfter nyheten ur en intressant vinkel. Det är inte säkert att journalisterna kommer att ta din rubrik rakt av men då har du i alla fall sett till att fånga deras uppmärksamhet. Tänk även på att alla ska förstå rubriken, slopa därför för mycket fack- och branschtermer.

 

 

Ingress.

Efter rubriken följer en ingress. Det är ofta ett fetmarkerat stycke där den viktigaste informationen är sammanfattad. Redan här vill man att journalisten ska bli intresserad. I princip ska man kunna klippa ut enbart ingressen från pressmeddelandet och ändå få med sig den information som behövs för att beskriva nyheten.

 

 

Citat

Använd citat från en nyckelperson i frågan. Det är alltid bra att låta en expert uttala sig, det är förtroendeingivande och tyder på professionalitet.  Här är även den ända möjligheten att vara subjektiv i pressmeddelandet så utnyttja det och förstärk innehållet med kunskap, åsikter och känslor.

 

 

Brödtext

I brödtexten går man ofta in mer på detaljerna och beskriver vad som är i görningen och vad nyheten innebär mer konkret. Det kan vara information som dyker djupare både i företaget eller till exempel en produkt.

 

 

Bilder

Bilder ökar både intresset och trovärdigheten för din nyhet och kan bidra till att du exempelvis får ett större uppslag. Tänk på att inte bifoga för högupplösta bilder bara, då riskerar ditt mail att hamna i skräpkorgen. Hänvisa hellre till en presskontakt, eller länka hemsidan, för högupplösta pressbilder i så fall.

 

 

Kontaktuppgifter

Lägg till en kontaktperson som kan besvara frågor och ge ytterligare information. Det är inte ovanligt att journalister ringer upp och vill prata med den som är mest insatt i nyheten och då är det viktigt att vara tillgänglig. Om man inte svarar eller ännu värre, tacker nej till en intervju är risken stor att man inte får förtroende någon mer gång. Därför är det även viktigt att den som är kontaktperson vet vad detta innebär.

 

 

Boilerplate

Allra längst ner i pressmeddelandet brukar man lägga en boilerplate, det vill säga en kort presentation av företaget eller produkten. Vad gör företaget? När grundades företaget? Vem grundade företaget? Var finns företaget?

 

 

Det är även viktigt när du skrivet ett pressmeddelande att:

 

Målgruppsanpassa

För vem är nyheten intressant och hur bör du formulera ditt budskap? Om det är ett komplext ämne kan du behöva förenkla och förklara begrepp och termer, i vissa fall kan det även vara bra att skicka med ett faktablad med specifik information för journalister att ta del av.  Vidare är det viktigt att ha tänkt ut vilka medier pressmeddelandet ska skickas till. Ska det gå ut till lokala medier, populärpress, branschmedier, fackpress eller de stora dagstidningarna? Beroende på vilka det ska skickas till kan budskap och tonalitet behöva skilja sig åt. Skicka inte ut till ALLA journalister utan hitta de som din nyhet är relevant för och anpassa innehållet efter dessa.

 

 

Skriva objektivt och i presens

Genom att skriva på detta sätt ökar du nyhetsvärdet. Pressmeddelanden skrivs vanligtvis i presens och i tredje person. På så sätt får man både en objektiv tonalitet och lyfter en händelse som är aktuell just i detta nu. Man brukar undvika att använda värderande ord som ”bra” eller ”dåligt”. Fokus ligger istället på att beskriva nyheten på ett objektivt och intressant sätt.

 

 

Använda mellanrubriker

Om ditt pressmeddelande innehåller mycket information och blir lite långt, lägg gärna in lite mellanrubriker för att underlätta läsning och förståelse.

 

 

Frågor på det?

 

 

 

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: