Valutgången ur ett kommunikationsperspektiv

Valutgången ur ett kommunikationsperspektiv

Det finns naturligtvis en oändlig mängd slutsatser man kan dra utifrån söndagens valutgång, vilket sannolikt också kommer att göras under en lång tid framöver. En tidig iakttagelse skulle dock kunna vara att man inte längre kan leva på gamla meriter.

val2014

En gammal kommunikativ sanning är att när man nött och tjatat samma budskap så att man börjar tröttna på dem, det är sannolikt då de börjar fästa hos målgruppen. Det gäller med andra ord att ha tålamod och orka upprepa sig, men samtidigt får man inte glömma att det är på målgruppens villkor man kommunicerar. För även om man upprepar exempelvis ”vård, skola och omsorg” eller ”ordning och reda i statsfinanserna” som ett mantra, spelar det ingen roll hur många gånger man säger det om inte budskapen fäster.

Även om man som företag eller organisation inte uppnår samma mediala genomslag som ett politiskt parti under en valrörelse kan det finnas viktiga slutsatser att dra av detta. Kommunikation i den digitaliserade värld vi lever går snabbare än någonsin, det gäller såväl spridning som risk att passera ”bäst före”-datum. För de flesta gäller fortfarande dock att budskap måste nötas in långsiktigt, men samtidigt måste man vara oerhört lyhörd så att kommunikationen inte missar målgruppen.

Religioner och Apple

Undantaget religioner, sekter eller möjligtvis företag som Apple, är det få förunnat att leva på gamla meriter. Starka varumärken kan vara långlivade, men missar man skift i målgruppernas förväntningar och önskemål kan det snabbt gå utför. Att inte tappa förankringen i sin omvärld är viktigare än någonsin; hemmablindhet kan stå en mycket dyrt. Samtidigt skapar det naturligtvis enorma möjligheter som inte funnits tidigare. Att ligga rätt i sin kommunikation kommer att bli allt mer affärskritiskt framöver, vilket många ännu inte har insett. Det är möjligt att söndagens valresultat kommer att ändra på det.

Vad tror du?

/Mikael Zillén
Founding Partner & Senior Consultant
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen@boxcomm.se

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */