Var finns den digitala styrelsen?

Var finns den digitala styrelsen?

Larmrapporter duggar tätt om bristande digital kunskap i svenska styrelser, nu senast i en rapport från Styrelseakademien med namnet ”Digital affärs- och ledarskapsförmåga hos Styrelseakademiens medlemmar”.

I en artikel i Internetworld säger Suzanne Sandler, vd för Styrelseakademien i Stockholm, ”vi är oroliga för att företagens beslutsfattare har fel uppfattning om vad som är digital kompetens. Många tror fortfarande att det handlar om att ha en bakgrund inom it-branschen”. Detta är nog en vanligt förekommande missuppfattning, något jag tidigare tagit upp i ”Digitaliseringen handlar inte om teknik”.

Att ha en väl sammansatt styrelse där ledamöterna har kompletterande erfarenheter och kunskaper är något alla företag är betjänta av. Men det finns i dagsläget få saker som riskerar att påverka företag negativt, eller positivt om rätt hanterat, som den digitaliseringsvåg som just nu sköljer över världen. Det är ett brett område, och processen att hitta lämpliga styrelseledamöter kan ta sin tid. Suzanne Sandler jämför utmaningen med bristande digital kompetens med hur det tidigare såg ut avseende CSR-frågor. ”Digital transformation är vad hållbarhet var för tio år sedan. Idag går det inte att bortse från att integrera hållbarhetsaspekten i ens affärsstrategi”, säger hon. Skillnaden mellan digitalisering och CSR är dock monumental. Att vänta 10 år på att få in digital kompetens i styrelsen kan i extremfallen riskera en verksamhets överlevnad.

Att gå från ord till handling brukar ta sin tid, tid som egentligen inte finns. Ett viktigt första steg är att skapa probleminsikt, då kan styrelserna initialt ta in extern expertis som bollplank tills man kan hitta långsiktigt mer permanenta lösningar. Det gäller bara att man vågar lämna sin ”comfort zone” och leta kompetens utanför sin normala krets. Men tiden är knapp.

För som Jan Stenbeck sa “Det är inte de stora bolagen som vinner över de små, utan de snabba som vinner över de långsamma”. Och i den digitaliserade värld vi lever i finns det många snabba bolag där ute.

Vilket bolag har den mest digitala styrelsen anser du?

 

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */