Vinnarintervju 2019 First North – Anders Fogelberg, FlexQube

Vinnare, Twitter, FlexQube

Vinnarintervju 2019 First North – Anders Fogelberg, FlexQube

Precis som föregående år avslutar vi vår kartläggning av de twittrande börs-vd:arna, eller bossarna på Twitter som någon uttryckte det, med en vinnarintervju.

 

Tidigare har vi valt att publicera alla intervjuer samlat, men det gör vi inte i år. Anledningen till detta är att vi har breddat underlaget till att, utöver bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista, även inkludera bolag på First North, NGM och Spotlight.

Varför kartlägga twittrande vd:ar?

Ända sedan starten av Box Communications för snart 10 år sedan, då den digitala transformationen ännu var i sin linda, har vi följt hur de nya digitala kanalerna påverkar bolagens kommunikation. Med lång erfarenhet från finansbranschen kunde vi se att i synnerhet börsbolagen och dess vd:ar lever i en extra intressant och utsatt miljö när information sprids snabbare och snabbare till i stort sett alla intressenter samtidigt.

 

Det finns naturligtvis risker med att ge sig ut i de sociala kanalerna, men möjligheterna är enorma och att inte finnas digitalt är enligt vår mening en betydligt större risk som på sikt kan påverka affären negativt. Eller som Daniel Daboczy, vd för Fundedbyme, säger i sin intervju ”bolag som inte är sociala kommer att halka efter, både externt och internt.”

 

Kartläggningen gör vi för att lyfta fram goda förebilder som förhoppningsvis kan vara en inspiration för andra att ta efter. Vår ambition är att efter sommaren anordna ett seminarium, förhoppningsvis med några av vinnarna, för att kunna diskutera lite mer på djupet såväl positiva som negativa erfarenheter.

Motiveringen - vinnare first north

Anders Fogelberg (@Vastkusttradern), FlexQube AB

Ännu en ny intressant bekantskap. Anders twittrar om både högt och lågt, han berättar om bolaget och är delaktig i samhällsdebatten. Vi tycker att han är en mycket god digital förebild som är väl värd att utses till första platsen bland de många twittrande börs-vd:arna på First North.

Vinnarintervjun - Anders Fogelberg

 

1) Vad är de mest positiva aspekterna av att vara en twittrande vd 2019?

Twitter är ett mycket snabbt och nytänkande nyhetsmedium som jag tycker skulle kunna vara en officiell kommunikationskanal för noterade bolag. Det skulle vara möjligt att snabbt och enkelt nå ut med information mycket mer frekvent än idag. Det minskar avståndet mellan investerare och bolagen och bidrar till en större öppenhet kring utvecklingen vilket skulle gynna marknaden och dess möjligheter att prissätta aktier till ett mer rättvist värde. Twitter kan öka intresset för bolaget och det går att dela mer information som inte alltid är av kurspåverkande karaktär. Det ger följarna en mer bred bild av bolaget, dess produkter, marknad och företagskultur.

 

2) De negativa?

Det är svårt att skilja på person och roll såklart även om jag är VD för bolaget 24/7. Det finns mycket att skriva om men det inte alltid det känns lämpligt.

 

3) Många vd:ar ser regelverket MAR som en ursäkt till att inte kommunicera via Twitter, hur har det påverkat ditt twittrande?

Detta är en utmanande del då jag själv hade önskat att jag kunde vara mer transparent kring utveckling inom vissa områden och erbjuda en djupare informationsgivning.

 

4) Tillgänglighet är en annan fråga som oroar många, hur ser du på det?

Tillgänglighet är mycket viktigt och det är mycket smidigare att besvara frågor via Twitter än via telefon då du kan planera in tiden för detta själv.

 

5) Vilken typ av inlägg får du mest reaktioner på?

Historiskt har det såklart varit då jag varit öppen kring min syn på marknaden eller andra aktier än FlexQube men jag tror att generellt sett så ger inlägg där man är så öppen och ärlig som möjligt och bjuder på sig själv de mest populära.

 

6) Slutligen, om en vd funderar på att börja twittra, har då några bra råd för vad som krävs för att komma igång?

Jag tycker det är en självklarhet att finnas närvarande via detta forum men det behöver inte heller gå till överdrift. Starta i en takt som är möjlig att hålla över tid.

 

7) Några andra funderingar kring ditt twittrande?

 

Länkar till topplistor och vd-intervjuer:

Large Cap      Intervju med Johan Dennelind

Mid Cap         Intervju Klaus-Anders Nysteen

Small Cap      Intervju med Christian Kinch

First North     Intervju Anders Fogelberg

NGM              Intervju med Daniel Daboczy

Spotlight

 

Om du har några frågor eller vill ha mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, Vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */