Vinnarintervju Anders Storm, Sivers Semiconductors – Börs-vd:ar på Twitter, Mid Cap

Anders Storm, Sivers Semiconductors, Börs-vd, Twitter, vinnare

Vinnarintervju Anders Storm, Sivers Semiconductors – Börs-vd:ar på Twitter, Mid Cap

Som traditionen bjuder avslutar vi vår årliga kartläggning och ranking av de twittrande börs-vd:ar med en vinnarintervju. Vi presenterar intervjuerna i de sex kategorier som ingår i kartläggningen; Large Cap, Mid Cap och Small Cap från Nasdaq Stockholms huvudlista, First North Growth Market, Nordic Growth Market (NGM) samt Spotlight Stock Market.

Ända sedan starten av Box Communications för dryga 12 år sedan, då den digitala transformationen ännu var i sin linda, har vi följt hur de nya digitala kanalerna påverkar börsbolagens kommunikation. Med lång bakgrund från finansbranschen, där information är hårdvaluta, var det vår övertygelse att när information börjar spridas allt snabbare till i stort sett alla intressenter samtidigt kommer börsbolag och dess vd:ar påverkas extra mycket. Den nya miljön innebär både risker och möjligheter, men möjligheterna väger över många gånger om.

 

De senaste åren har med all tydlighet visat att det digitala ledarskapet är viktigare än någonsin. Ett av huvudskälen till att vi gör denna kartläggning är vår övertygelse om att förr eller senare kommer detta att bli affärskritiskt. Även om vi inte är där än finns många datapunkter som visar att vi börjar närma oss. I takt med att allt fler vänjer sig med att kommunicera digitalt, oavsett det sker via ljud, bild, film eller text, så kommer trycket att öka på företag att inte bara vara digitala internt utan faktiskt inkorporera det i all kommunikation. Och för att få snabb intern acceptans och ett stort externt genomslag är det oerhört viktigt att ledningen visar vägen, och där är Twitter enligt vår mening den bästa kanalen.

 

Twitter är den digitala mötesplats där många av samhällets viktigaste aktörer möts i realtid, allt från politiken, media, investerare till bland annat näringsliv. För en börs-vd kan alla dessa aktörer vara viktiga för bolagets framgång.

 

Vi gör den här kartläggningen för att vi vill lyfta fram goda förebilder som förhoppnings vi kan inspirera andra att ta efter.

Vinnarintervjun - Anders Storm

 

  1. Vad var de mest positiva aspekterna av att vara en twittrande vd 2022?

 

Twitter är ett mycket bra sätt att ta tempen på marknaden. Ett exempel på det är den direkta feedback vi får från våra aktieägare. Vi kan se deras behov, vad de eventuellt saknar eller vad de gillar.

 

 

  1. Fanns det några negativa? 

 

Självklart, i en fallande marknad får man ta emot en hel del negativa kommentarer och till och med dödshot vid ett tillfälle. Men är man på Twitter när det går bra måste man orka svara när det går dåligt. Tyvärr finns det många ”troll” också som driver egna agendor.

 

 

  1. Kan du kort berätta om hur du kom i gång med Twitter?

 

Det var direkt när jag började som vd för ca 6 år sedan. Nyhetsbyrån Direkt hade en artikel om att de ville se fler vd:ar på Twitter. Det tyckte jag var en mycket bra idé.

 

 

  1. Vilka är de viktigaste målgrupperna för dig när du twittrar?

 

Kunders, partners och aktieägare.

 

 

  1. Många vd:ar ser regelverket MAR som en ursäkt till att inte kommunicera via Twitter, hur påverkar MAR ditt twittrande?

 

Nej, det håller jag inte med om. Vet man vad som gäller för MAR är det inte alls svårt. Det är bara att inte dela den information man inte får dela.

 

 

  1. Vi använder Twitter som utgångspunkt för vår kartläggning eftersom vi, precis som Elon Musk, anser att det är den viktigaste digitala mötesplatsen men vilka andra kanaler använder du och vilka fungerar bäst och vilka förbättringar hoppas du att Elon kan genomföra om han till slut förvärvar Twitter?

 

Jag använder både Twitter och LinkedIn. När det gäller Elon har jag inga kommentarer, jag utgår ifrån att han håller det fria ordet högt.

 

 

  1. Slutligen vilka är dina bästa tips till en vd som funderar på att börja twittra?

 

Börja dela pressmeddelanden, kvartalsrapporter och presentationer, och information om olika kapitalmarknadsevent. Det räcker ganska långt och då finns ingen risk att bryta mot MAR.

 

 

Om du har några frågor eller vill ha mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, Vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */