Vinnarintervju Stefan K Persson, Precise Biometrics – Börs-vd:ar på Twitter, Small Cap

Börs-vdar på Twitter, Vinnarintervjuerna, Stefan K Persson, Precise Biometrics

Vinnarintervju Stefan K Persson, Precise Biometrics – Börs-vd:ar på Twitter, Small Cap

Som traditionen bjuder avslutar vi vår årliga kartläggning och ranking av de twittrande börs-vd:ar med en vinnarintervju. Vi presenterar intervjuerna i de sex kategorier som ingår i kartläggningen; Large Cap, Mid Cap och Small Cap från Nasdaq Stockholms huvudlista, First North Growth Market, Nordic Growth Market (NGM) samt Spotlight Stock Market.

Varför kartlägga twittrande vd:ar?

 

Ända sedan starten av Box Communications för dryga 10 år sedan, då den digitala transformationen ännu var i sin linda, har vi följt hur de nya digitala kanalerna påverkar börsbolagens kommunikation. Med lång erfarenhet från finansbranschen kunde vi se att i synnerhet börsbolagen och dess vd:ar lever i en extra intressant och utsatt miljö när information sprids snabbare och snabbare till i stort sett alla intressenter samtidigt.

 

Den pågående pandemin, som förhoppningsvis snart är över, har accelererat den digitala omställningen ytterligare. Så i takt med att allt fler har vant sig med att kommunicera digitalt, oavsett det sker via ljud, bild, film eller text, så kommer trycket att öka på företag att inte bara vara digitala internt utan faktiskt inkorporera det i all kommunikation. Och för att få snabb intern acceptans och ett stort externt genomslag är det oerhört viktigt att ledningen visar vägen, och där kan Twitter fungera som ett startskott. Som vi nyligen skrev i texten "Den digitala vd:n visar vägen in i framtiden" så kommer det bli allt viktigare med äkta och genuin kommunikation för att bryta igenom bruset, och vem är väl då bättre lämpad att fungera som bolagets influencer än dess vd?

 

Den här kartläggningen gör vi för att lyfta fram goda förebilder som förhoppningsvis kan vara en inspiration för andra att ta efter.

 

Motiveringen - vinnare Small Cap
Stefan k Persson, Precise Biometrics, Börs-vd, Twitter

Stefan K Persson (@StefanKPersson1), Precise Biometrics AB

Stefan K Persson tog hem andra platsen förra året och då skrev vi att steget upp till första inte var så stort. Vad som krävdes var lite mer visibilitet och så blev det också. Med andra ord så lever Stefan som han lär, han var själv nyckeln till sin framgång, precis som Sprint Biometrics devis "You are the key". Grattis!

Vinnarintervjun - Stefan K Persson

 

1) kan du kort berätta om dig själv och bolaget du är vd för?

Jag började i bolaget 2018 och har en lång erfarenhet från tech-området, bland annat inom mobiltelefoni. Precise Biometrics är en global leverantör av identifieringsprogramvaror som använder våra unika mänskliga egenskaper som en personlig nyckel, vilket gör att användare kan identifiera dig på ett bekvämt och säkert sätt. Precis som vår pay-off säger - ”You are the key”.

 

2) Hur kom du i gång med Twitter?

I samband med att jag kom ombord gjorde vi en genomgripande översyn av vår kommunikation och skapade en helt ny profil. Vi gick från att vara ett teknikfokuserat bolag, där tekniker pratade med tekniker, till att börja kommunicera direkt med slutkonsumenten. Twitter blev då en del i den nya profilen.

 

Våra följare och aktieägare vill ju gärna att vi skickar pressmeddelanden varje dag. Men vi har valt en stringent linje där vi kommunicerar via pressmeddelanden sådant som handlar om strategiförändringar, förändringar i ledning och styrelse eller har en stor påverkan finansiellt. Övrig kommunikation sker i andra kanaler som exempelvis via hemsidan och Twitter.

 

3) Vilken var din största utmaning?

Utöver tid så har den största utmaningen varit att få med sig hela målgruppen på tåget. Viss information som jag delar, det kan handla om biometri generellt eller annat vi gjort som inte har en direkt finansiell inverkan, tycker vissa borde vara ett pressmeddelande i stället. Vi hanterar det genom att vara väldigt konsekventa i hur vi kommunicerar.

 

4) Ser du några affärsmässiga fördelar?

Det är ett otroligt starkt verktyg och fin kanal att nå ut genom och det är samtidigt så enkelt. Om du ser någonting som är intressant så är det bara att kopiera länken, lägga till en kommentar och sen skicka ut det. Det går rasande fort.

 

Det är viktigt att synas och inte minst att försöka att ta ägarskap över ord och hashtags som vi gjort med #youarethekey. Det har inneburit att fler och fler följer oss, både på hemsidan och via Twitter.

 

En annan viktig aspekt är att vi tidigare fick kritik av aktieägare om att vår informationsgivning var för knapphändig, men med Twitter som komplement så har detta klingat av. Det visar att vi når ut med våra budskap.

 

5) nackdelar?

Man blir mer offentlig, men samtidigt ingår det som en del i att vara vd för ett börsbolag. Man måste dock vara väldigt tydlig med vilka gränser man sätter. Ibland har jag fått en del dolda hot och olämpliga frågor, men de användarna stänger jag bara av. Trots det har jag har försökt hålla i gång en bra dialog vilket har inneburit att många har kommit tillbaka. Jag har till och med stängt kontot ett tag och bara haft dialog med de jag godkänt, men nu är det öppet igen. Det måste i slutänden handla om ömsesidig respekt!

 

6) Hur mycket dialog har du med dina följare?

Jag försöker svara på alla frågor som kommer upp, men med det sagt måste det hållas på en sund nivå. När det blir dumheter eller förtäckta hot då är jag tydlig med att inte svara och sen blockera.

 

7) Hur tycker du att klimatet på Twitter är?

Som jag nämnde ovan har det varit ett visst negativt inslag med mindre aktieägare som tar ut sin frustration via tangentbordet. Det gäller inte bara Twitter utan kan även dyka upp via mejl. Man måste vara tydlig över vilka gränser man sätter och på så sätt säkra att man får en respektfull dialog.

 

8) Hur mycket tid lägger du på ditt twittrande?

Jag lägger inte många minuter varje dag, men det är tillräckligt för att jag ska få ut budskapet. Jag tror att många har börjat se detta och följer mig av den anledningen, eftersom de vet att de får relevant information från mig. Precis på samma sätt som jag har följare så följer jag andra som delar med sig av intressant och relevant information.

 

9) Vad är dina bästa tips för den vd:n som ännu inte kommit i gång eller bara gjort några mindre försök?

Gör det inte komplicerat, det är bara att starta helt enkelt. Det behöver inte vara svårare än att ibland länka till hemsidan, lägga ut något om finansiella rapporter och annan publicerad information. Jag använder det själv inte privat utan enbart för att dela med mig av information om Precise och vår omvärld.

 

Som sagt var återanvänd redan befintlig information och ta fram nyckelord eller fraser, som vi har gjort med #youarethekey, och upprepa dessa tills ni äger dem.  Den digitala kommunikationen är fortfarande så pass outvecklad att det finns tid att ta över och äga ord. Några minuter om dagen räcker, mer behövs inte.

 

All kommunikation går numera ihop, så det gäller att vara uthållig och inte glömma att repetition är all inlärnings moder. Budskap måste verkligen trummas in. Jag tror att det kommer bli mer och mer krav på oss vd:ar, och jag ser det redan, att man måste vara mer utåtriktade och synliga. Det är en tydlig trend och där kan Twitter vara ett bra verktyg.

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */