Case – filmer

Filmer för digitala kanaler

Exempel: Två filmer framtagna för nätauktionsbolaget Klaravik

 

 

Showcase-filmer för visa tjänster eller produkter

Exempel: En serie om tre filmer som visar hur norra Europas största flyttbara skola kom på plats (på tre månader).

 

 

Employer branding 

Exempel: Filmer för Klaravik och Parmaco, två företag med stort anställningsbehov

 

Parmaco: En mix av kontorsmiljö och material från fältet.